Kéziratok beküldése

A lap az onkológia gyakorlatával és elméletével foglalkozó eredeti, magyar nyelvű dolgozatokat közöl, melyek lehetnek felkért referátumok, szakmai ajánlások, eredeti közlemények, illetve ún. klinikopatológiai esetbemutatások. A benyújtott kéziratokat a szerkesztőbizottság szakértők bevonásával lektorálja. Hazai onkológiai tárgyú konferenciák kivonatainak közlésére is mód van, a szerkesztőbizottsággal történt előzetes egyeztetés alapján. A folyóirat folyamatosan beszámol a Magyar Onkológusok Társaságának életével kapcsolatos eseményekről.
A kéziratokat szövegszerkesztve (ajánlott szövegszerkesztő program: Microsoft Word 6,0/7,0) elektronikus formában (CD-n vagy e-mailben) kérjük benyújtani (betűtípus: Times New Roman 12 p, sorköz 1,5, margó 2,5 cm) az alábbi címre:

Magyar Onkológia Szerkesztőség
Dr. Tímár József főszerkesztő
E-mail: jtimar@gmail.com
Semmelweis Egyetem ÁOK II. Sz. Patológiai Intézet
1091 Budapest, Üllői út 93. Tel./fax: +36 1 215-6921ad