Kéziratok beküldése

A lap az onkológia gyakorlatával és elméletével foglalkozó eredeti, magyar nyelvű dolgozatokat közöl, melyek lehetnek felkért referátumok, szakmai ajánlások, eredeti közlemények, illetve ún. klinikopatológiai esetbemutatások. A benyújtott kéziratokat a szerkesztőbizottság szakértők bevonásával lektorálja. Hazai onkológiai tárgyú konferenciák kivonatainak közlésére is mód van, a szerkesztőbizottsággal történt előzetes egyeztetés alapján.
A kéziratokat szövegszerkesztve (ajánlott szövegszerkesztő program: Microsoft Word 6,0/7,0) elektronikus formában (e-mailben) kérjük benyújtani (betűtípus: Calibri 12 p, sorköz 1,5, margó 2,5 cm) a főszerkesztő és a kiadó e-mail címeire: jtimar@gmail.com és nagy.judit@pphmedia.hu

Magyar Onkológia Szerkesztőség
Dr. Tímár József főszerkesztő
Semmelweis Egyetem ÁOK II. Sz. Patológiai Intézet
1091 Budapest, Üllői út 93. Tel.: +36 20 825-9685, fax: +36 1 215-6921ad