Formai követelmények

Figyelem! Csak a terjedelmi korlátoknak megfelelő cikkeket fogadunk be, ezek (címoldal és absztraktok nélkül): eredeti közlemény esetén 3000 szó (kb. 20 000 karakter) + maximálisan 5 db ábra és/vagy táblázat és 30 irodalom, összefoglaló közlemény esetén 4500 szó (kb. 30 000 karakter) + maximálisan 10 db ábra és/vagy táblázat és 60 irodalom. Az ezen felüli számú ábrák és táblázatok mindkét közleménytípus esetében ún. kiegészítő (szupplementer) információként jelennek meg kizárólag a közlemény elektronikus verziójához kapcsolva.

 1. A címoldalon a dolgozat címe alatti sorban a szerző(k) nevét kell feltüntetni.
 2. Új sorba írandó a szerző(k) munkahelye. Több szerző esetében a nevek melletti számmal, illetve a munkahelyek azonos számmal történő jelölésével fejezzük ki az illető hovatartozását.
 3. Új sorban következik az ún. rövid figyelemfelkeltő cím (max. 50 betű).
 4. Ezután kérjük megadni a közlésért felelős szerző e-mail címét, mobiltelefon- és/vagy telefonszámát.
 5. Ezt követik új sorban a vizsgálatot finanszírozó intézmény, illetve pályázat adatai.
 6. A második oldalon max. 150 szavas (kb. 1000 karakteres) informatív összefoglalást kérünk magyar nyelven, amely tartalmazza a célt, módszereket, eredményeket, következtetéseket, valamint max. 5 db kulcsszót.
 7. A harmadik oldalon max. egyoldalnyi terjedelmű, angol nyelvű összefoglalót kérünk angol címmel és szerzőkkel, 5 angol kulcsszóval. Az angol nyelvű összefoglaló idegen nyelvű, illetve elektronikus adatbázisok számára készül, így tartalmaznia kell a legfontosabb eredményeket, ha lehet, számadatokkal együtt. Eredeti közlemények esetében a magyar összefoglalóhoz hasonlóan kérjük megadni a célt, módszert, eredményeket és következtetéseket.
 8. Ezt követi a Bevezetés és a kellő részletességű Anyag és módszer, illetve Betegek, melynek bemutatásakor a személyiségi jogokra való tekintettel névrövidítések nem alkalmazhatók. A kézirat döntő hányadát az Eredmények fejezetnek kell képeznie. Felhívjuk szerzőink figyelmét az adatok statisztikai kiértékelésére és annak szakszerűségére. Ezt követi a szükséges terjedelmű Megbeszélés fejezet, melynek hossza az eredmények sokrétűségének függvénye. A szöveges részt az Irodalom zárja.
 9. Állatkísérleti vagy klinikai tanulmányok esetében kérjük hivatkozni a megfelelő etikai engedélyek meglétére. Ennek hiányában a közlemény nem közölhető.
 10. Az irodalmi hivatkozásokat (melyek maximális száma összefoglaló közlemények esetén 60, egyéb esetekben 30 lehet) az idézettség sorrendjében és sorszámozottan kérjük, a zárójelbe tett sorszámmal történik a szövegben a hivatkozás. Formai követelmény:
 11. Illusztrációk: Az ábrákat és a táblázatokat (a nyomtatott verzióban maximálisan 5, illetve 10 db-ot, az ezen felülieket kiegészítő, csak elektronikus anyagként) a közlemény szövegétől elkülönítetten kérjük benyújtani, arab sorszámmal ellátva, amire a szövegben utalni kell (3. ábra, 3. táblázat, kiegészítő 1. ábra, kiegészítő 1. táblázat). Az illusztrációkat elektronikus formában (tif, eps) legalább 300 dpi-s felbontásban kérjük mellékelni. Grafikonok, diagramok és vektoros ábrák esetén ajánlott fájlformátumok: ppt, tif, eps, jpg, psd. A táblázatokhoz, ábrákhoz a címet, magyarázó szöveget a dolgozat végén az irodalomjegyzék után kérjük mellékelni. A táblázatokat word formátumban várjuk. A táblázatokhoz megfelelő hosszúságú lábjegyzetet kérünk, amely lehetővé teszi a táblázat tartalmának megértését a szöveg ismerete nélkül is. Az ábrák kellően informatív ábramagyarázatokkal legyenek ellátva, hogy azokat a közlemény szövegének ismerete nélkül is megérthesse az olvasó.
A közlemények szövegében a latin/görög eredetű műszavak és a magyar orvosi kifejezések írásmódjában az Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémiai Kiadó, Budapest 2004) a mérvadó.
A szerkesztőség a benyújtott kéziratokat, illusztrációkat nem küldi vissza. El nem fogadott közlemények esetében az anyagot megsemmisíti.ad