Szám: 2000 Vol. 44. Nr. 2.

  1. Tímár József, Tóth Jeanette, Döme Balázs, Paku Sándor Tumor-sinusok avagy vaszkuláris csatornák malignus daganatokban Legacy of B. Kellner Magyar Onkológia, Vol 44, Nr. 2, 105-107, 2000
  2. Major Tibor, Polgár Csaba, Mangel László, Takácsi Nagy Zoltán, Somogyi András, Németh György CT-képeken alapuló konformális brachyterápiás besugárzástervezés Magyar Onkológia, Vol 44, Nr. 2, 109-115, 2000
  3. Takácsi Nagy Zoltán, Oberna Ferenc, Somogyi András, Polgár Csaba, Major Tibor, Németh György Nyelvgyöktumorok magasaktivitású interstitialis sugárkezelésével szerzett tapasztalataink retrospektív analízis alapján Magyar Onkológia, Vol 44, Nr. 2, 117-121, 2000
  4. Mangel László, Kiss Tibor, Skriba Zoltán, Németh György Az informatika lehetséges szerepe a sugárterápiában II.: Biológiai dóziseloszlási program létrehozása agydaganatok háromdimenziós besugárzás-tervezésénél The development of a biological dose distribution model in the 3-dimensional treatment planning of brain tumours Magyar Onkológia, Vol 44, Nr. 2, 123-127, 2000
  5. Kontra Gábor, Horváth Ákos, Bajcsay András, Németh György Teljes bõr elektronbesugárzás dozimetriája Magyar Onkológia, Vol 44, Nr. 2, 129-133, 2000
  6. Polgár Csaba, Orosz Zsolt, Szerdahelyi Andrea, Fodor János, Mágori Anikó, Czeyda-Pommersheim Ferenc, Vámosi Nagy István, Szakolczai István, Fejős Zsuzsanna, Németh György Mellkasfali és emlõ angiosarcoma sugárkezelés után: a radiogén eredet, a diagnózis és a kezelés kérdései Magyar Onkológia, Vol 44, Nr. 2, 135-139, 2000
  7. Liszkay Gabriella, Farkas Emil, Péley Gábor, Sinkovics István, Péter Ilona, Bánfalvi Teodóra, Fejős Zsuzsanna, Gilde Katalin Preoperatív limfoszcintigráfiával végrehajtott sentinel nyirokcsomó mûtétek melanoma malignumban Magyar Onkológia, Vol 44, Nr. 2, 141-143, 2000
  8. Kardos László, Pácz Miklós, Erményi Imre, Nemes István Stomato-onkológiai szûrõvizsgálat önként jelentkezõkön Magyar Onkológia, Vol 44, Nr. 2, 145-147, 2000
  9. Jr. Bánhidy Ferenc, Melczer Zsolt, Lukácsi László, Gimes Gábor, Paulin Ferenc, Siklós Pál A sejtes immunitás (NK-, K-sejtek) változása rosszindulatú petefészek-daganatos betegek mûtéti kezelése során Magyar Onkológia, Vol 44, Nr. 2, 149-152, 2000
  10. Péter Ilona, Szentirmay Zoltán, Schneider Tamás, Radó Judit, Tóth József CD20+ angiocentrikus T-sejtes lymphoma Magyar Onkológia, Vol 44, Nr. 2, 155-159, 2000
ad