MAGYAR ONKOLÓGIAVol 62, No. 3, 2018

 Elõadás

Lipegfilgrasztim – hosszú hatású G-CSF a kemoterápia indukálta neutropénia megelőzésében

Gálffy Gabriella

Onkológiai és Járóbeteg Centrum, Tüdőgyógyintézet Törökbálint, Törökbálint

A kemoterápia következtében kialakuló csontvelő-szuppresszió egyik legveszélyesebb szövődménye a lázas neutropénia. Az érintett betegek ellátása multidisziplináris feladat. A kemoterápia mellett a megfelelően adott G-CSF-terápiát primer és szekunder profilaxisként alkalmazva a lázas neutropéniás események nagy része kivédhető. Minden kemoterápiás ciklus előtt értékelni kell a lázas neutropénia rizikóját, figyelembe véve a kemoterápiás kombinációt és a betegspecifikus paramétereket egyaránt. Lázas neutropénia esetén az időben elkezdett megfelelő antibiotikus és G-CSF-terápia elengedhetetlen a kezelés sikere szempontjából. A szekunder prevencióban adható egyik hosszú hatású G-CSF-terápia, a lipegfilgrasztim hatékony, biztonságos és egyszerű adagolású a beteg számára. A lipegfilgrasztim nem biohasonló, hanem egy kétlépcsős emzimatikus glikopegilációs eljárás során létrehozott új molekula. Akkor érhet el a kezelő onkológus megfelelő sikert a betegnél a terápiával, ha megfelelő időben megfelelő szupportációs kezelésben is részesíti a beteget. Magyar Onkológia, Vol 62, Nr. 3, 195-200, 2018

Kulcsszavak: lázas neutropénia; szolid tumor; empirikus antibiotikum-terápia; granulocita-kolóniastimuláló faktor; lipegfilgrasztim

Lipegfilgrastim – long acting G-CSF in prevention of chemotherapy-induced neutropenia. One of the most dangerous complications of bone marrow suppression due to chemotherapy is febrile neutropenia. The treatment of the affected patients is a multidisciplinary task. In addition to chemotherapy, adequate G-CSF therapy as a primary or secondary prophylaxis can be used to prevent a large part of febrile neutropenic events. Before each chemotherapy cycle, the risk of febrile neutropenia should be evaluated, taking into account the chemotherapeutic combination and patient-specific parameters. Appropriate antibiotic and G-CSF therapy initiated in the course of febrile neutropenia is essential for the success of the therapy. Long-acting G-CSF therapy for secondary prevention, lipegfilgrastim is effective, safe and simple dosing for the patient. The oncologists can reach treatment success in the patient’s therapy if he or she provides the patient the adequate supportive medications at the appropriate time. Lipegfilgrastim is not a biosimilar, but a new molecule created by a two-step empiric glycopegylation process. Hungarian Oncology, Vol 62, Nr. 3, 195-200, 2018

Keywords: febrile neutropenia; solid tumor; antibiotics; granulocyte colony-stimulating factor; lipegfilgrastim


Beküldve: 2018. július 21.; elfogadva: 2018. augusztus 20.
Elérhetőség: Dr. Gálffy Gabriella, Onkológiai és Járóbeteg Centrum, Tüdőgyógyintézet Törökbálint, 2045 Törökbálint Munkácsy Mihály u. 70.; Tel: 20-932-3169; E-mail: ggalffy@hotmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad