MAGYAR ONKOLÓGIAVol 62, No. 2, 2018

 Áttekintés

A CRISPR-Cas9 rendszerrel végzett genomszerkesztés módszere és onkológiai alkalmazásai

Hudacsek Viktória1, Győrffy Balázs2

1II. Sz. Gyermekklinika, Semmelweis Egyetem, Budapest
2MTA TTK Lendület Onkológiai Biomarker Kutatócsoport, Budapest

Ma már szükséges, hogy egyes géneket célzottan meg tudjunk változtatni – ebben segítenek a genomszerkesztési technikák. Ezekben vagy egy génszakaszt mozgatunk vagy távolítunk el, vagy pedig célzott mutációt viszünk be a sejtbe. Írásunkban a CRISPR-Cas9 genomszerkesztő rendszert részletesen is bemutatjuk. A módszer alapja egy olyan mechanizmus, amelyet baktériumok használnak visszatérő vírusfertőzések kivédésére. Megfelelő módosításoknak hála, ma eukarióta sejtekben célzottan is tudjuk alkalmazni. A módszer három fő lépésből áll: az első a rendszer tervezése és felépítése, a második a transzfekció, vagyis a létrehozott konstrukció bejuttatása a célsejtekbe, és végül az elért hatást funkcionális tesztekkel kell igazolni. A módszer megbízhatósága lehetővé teszi, hogy onkológiai kutatásokban onkogéneket, tumorszuppresszor géneket, transzlokációkat, valamint további molekuláris eltéréseket részletesen is megvizsgáljunk. A jelenleg elérhető CRISPR-Cas9 protokollok in vitro és in vivo alkalmazást is lehetővé tesznek. Mindezek alapján a CRISPRCas9 a jövő onkológiai kutatásainak egyik alapmódszere lehet. Magyar Onkológia, Vol 62, Nr. 2, 119-127, 2018

Kulcsszavak: mutáció; génbevitel; génvesztés; genomszerkesztés; transzfekció; in vitro modellek

Genome engineering using the CRISPR-Cas9 system and applications in cancer research. Today, we have to investigate the effects of selected mutations and molecular alterations – this is made possible by the new genome editing technologies. In these, either a section of the DNA is deleted or moved, or a targeted mutation is introduced into the cell. Here, we describe in detail the CRISPR-Cas9 genome editing method. The technology is based on a feature used by bacteria to combat recurrent viral infections. At present, commencing a set of modifications, the method is functional and can be applied in eukaryotic cells as well. The method has three major steps: first, the system has to be carefully designed and constructed, then the construct has to be introduced into the target cells by transfection, and finally, the achieved effect has to be functionally validated. The reliability of the method enables multiple applications in oncology, including the detailed and efficient investigation of oncogenes, tumor suppressor genes, chromosomal translocations and other molecular changes. At the moment, available CRISPR-Cas9 protocols enable both in vitro and in vivo application. All these already made CRISPR-Cas9 one of the basic methods required for future-proof oncology research. Hungarian Oncology, Vol 62, Nr. 2, 119-127, 2018

Keywords: mutations; gene knock-in; gene knock-out; genome editing; transfection; in vitro models


Beküldve: 2017. november 15.; elfogadva: 2018. január 6.
Elérhetőség: Dr. Győrffy Balázs, MTA TTK Lendület Onkológiai Biomarker Kutatócsoport, 1117 Budapest Magyar Tudósok körútja 2; Tel: +3630-514-2822; E-mail: gyorffy.balazs@ttk.mta.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad