MAGYAR ONKOLÓGIAVol 62, No. 2, 2018

 Áttekintés

A gasztroenteropankreatikus neuroendokrin daganatok klinikopatológiája

Borka Katalin

II. Sz. Patológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest

A diffúz neuroendokrin (NE) rendszerből kiinduló daganatok leggyakrabban a gasztroenteropankreatikus (GEP) rendszerben és a tüdőben alakulnak ki, emelkedő incidenciát és széles spektrumú megjelenést mutatnak. A különböző terápiás lehetőségek megkívánják a pontos diagnózist, klasszifikációt és a prognosztikai besorolást, melyek meghatározása a patológiai diagnosztika számára nagy kihívást jelent. Mindezek alapja a WHO-klasszifikáció, a különböző lokalizációjú daganatok TNM-klasszifikációja és a klinikopatológiai karakterizáció. Az összefoglaló áttekintést nyújt a NE daganatok általános jellemzőiről, különös tekintettel a gasztroenteropankreatikus daganatok klinikopatológiai tulajdonságaira és a kezelést meghatározó korrekt patológiai diagnózis követelményeire. Magyar Onkológia, Vol 62, Nr. 2, 90-97, 2018

Kulcsszavak: gasztroenteropankreatikus daganatok; neuroendokrin tumor; neuroendokrin karcinóma; klasszifikáció; grade

Clinicopathological characterization of gastro-entero- pancreatic neuroendocrine tumors. Tumors arising from the diffuse neuroendocrine (NE) system are mostly located in gastro-entero-pancreatic (GEP) tract and in the lung, and show increasing incidence and wide spectrum appearance. Different therapeutic possibilities need accurate diagnosis, classification and prognosis prediction, which determination for pathological diagnostics is a great challenge. All of these are based on the WHO classification, TNM classification of tumors of different location, and clinicopathological characterization. This review provides a comprehensive overview of the general characteristics of NE tumors, in particular the clinical-pathological properties of gastro-entero-pancreatic tumors and the requirements of correct pathological diagnosis for treatment. Hungarian Oncology, Vol 62, Nr. 2, 90-97, 2018

Keywords: gastro-entero-pancreatic tumors; neuroendocrine tumor; neuroendocrine carcinoma; classification; grade


Beküldve: 2018. március 10.; elfogadva: 2018. április 3.
Elérhetőség: Dr. Borka Katalin, II. Sz. Patológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, 1091 Budapest Üllői út 93.; Tel: 06-20-825-9660; E-mail: borka.katalin@med.semmelweis-univ.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad