MAGYAR ONKOLÓGIAVol 62, No. 2, 2018

 Áttekintés

A tüdő neuroendokrin daganatainak patológiai diagnosztikája

Fillinger János

Citopatológiai Osztály, Daganatpatológiai Központ, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A tüdő neuroendokrin tumorainak heterogén csoportja megegyezés szerint négy fő típusba sorolható: típusos karcinoid (TC), atípusos karcinoid (AC), nagysejtes neuroendokrin karcinóma (LCNEC), valamint kissejtes karcinóma (SCLC). A besorolás alapja a sebészi reszekciós minták elemzése, mely az alapvető morfológiai jegyeken túl figyelembe veszi a 2 mm²-nyi területen számolt osztódásokat, a nekrózis jelenlétét vagy hiányát. Prognózis szerint a típusos karcinoid alacsony, az atípusos karcinoid intermedier, a kissejtes karcinóma és a nagysejtes neuroendokrin karcinóma magas grádusú, kifejezetten rossz prognózisú daganatok. A morfológiai diagnózist pontosítja a neuroendokrin immunhisztokémiai markerek használata. A szövettani diagnózis alapján a klinikai prognózis nem minden esetben egyértelmű. A Ki-67 meghatározása közelebb vihet a valós biológiai viselkedéshez. A diagnózis felállításához ma is az esetek több mint 2/3-ában kis minta (core-biopszia, bronhoszkópos biopszia, citológiai kenet) áll rendelkezésre. A reszekciós preparátumokra kidolgozott diagnosztikus algoritmusok csak korlátozottan alkalmazhatók ezekre a mintákra. Nem egy esetben a szövettani technikák széles tárházát kell alkalmazni a minta feldolgozása során, és még így is csak közelítő eredmény születik. A klinikus számára a mintákból nyerhető lehetséges információ ismerete segíthet a diagnosztikus és terápiás terv felállításában. Magyar Onkológia, Vol 62, Nr. 2, 83-89, 2018

Kulcsszavak: neuroendokrin tumorok; tüdő; core-biopszia; bronhoszkópia; citológia

Pathology of lung neuroendocrine tumors. The heterogeneous group of lung neuroendocrine tumors are divided into four main types: typical carcinoid (TC), atypical carcinoid (AC), large cell neuroendocrine carcinoma (LCNEC), and small cell carcinoma (SCLC). Classification is based on the analysis of surgical resection specimens, which, in addition to basic morphological features, takes into account the mitotic count in 2 mm², the presence or absence of necrosis. According to prognosis, TC is low grade, AC is intermediate grade, while SCLC and LCNEC are high grade carcinomas with very poor prognosis. The morphological diagnosis can be refined by the use of neuroendocrine immunohistochemical markers. Based on the histological diagnosis, clinical prognosis is not always clear. Application of Ki-67 labeling can get closer to real biological behavior. Recently, more than 2/3 of the cases are small samples (core biopsy, bronchoscopic biopsy, cytological smears). Diagnostic algorithms developed for resection specimens has limited usage for these samples. In a single case, a wide range of histological techniques should be used in the processing of the sample, and still only an unsatisfactory result is obtained. Knowing the potential information content of the samples can help the clinician to set up a diagnostic and therapeutic plan. Hungarian Oncology, Vol 62, Nr. 2, 83-89, 2018

Keywords: neuroendocrine tumors; lung; core biopsy; bronchoscopy; cytology


Beküldve: 2018. március 5.; elfogadva: 2018. április 10.
Elérhetőség: Dr. Fillinger János, Citopatológiai Osztály, Daganatpatológiai Központ, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: +36-1-224-8600/3741; E-mail: fillinger@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad