MAGYAR ONKOLÓGIAVol 62, No. 2, 2018

 Áttekintés

Korai pszichotraumák hatása az aktív onkológiai gyógykezelés alatt állók viselkedésére

Ozvald Gabriella

Onkoradiológiai Osztály, Jósa András Oktatókórház, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Nyíregyháza

A gyermekkori fizikai és szexuális traumák kérdése népegészségügyi probléma. A halmozott gyermekkori traumatizáció következményei az egyén egész életútját végigkísérik, meghatározóak az idegfejlődés, a szociális, az érzelmi és a kognitív funkciók működésében is, és további egészségkockázati magatartásformák kialakulásához, illetve korai halálhoz vezethetnek. Az egészségügyben megforduló betegek 22–44%-a szenvedett el gyerekkori traumát. A daganatos betegeknél ennek előfordulási gyakorisága nagyobb. A traumatizált onkológiai betegekre jellemző, hogy az észlelhető panaszok ellenére is halogatják a vizsgálatokat, előfordul, hogy a kezelést is visszautasítják. A nemzetközi szakirodalom ajánlása szerint a gyerekkori szexuális bántalmazásra irányuló kérdéseknek be kell kerülniük a rutin betegvizsgálatba, azonban szűrésük kifejezett kihívást jelent az egészségügyi ellátórendszernek, főként a téma érzékenysége miatt. A tanulmányom konkrét esetbemutatások kapcsán igyekszik feltárni a betegellátásban előforduló traumatizált páciensek gyakori problémáit az onkológiai ellátásban azért, hogy ez a kifejezetten veszélyeztetett betegcsoport közelebb kerülhessen a segítséghez, és főként a mélyebb megértéshez. Magyar Onkológia, Vol 62, Nr. 2, 129-132, 2018

Kulcsszavak: szexuális abúzus; rák; pszichoonkológia; compliance

The effect of early psychotrauma on the behavior of patients undergoing active oncologic therapy. Physical and sexual trauma during childhood is a matter of public health problem. The consequences of cumulative childhood trauma follows on one’s journey through life and are decisive for nerve development, social, emotional and cognitive functioning, and leads to the development of other health risk behaviors as well as to early death. 22-44% of patients in health care suffered from childhood trauma. This ratio is even higher in case of cancer patients. Traumatised oncological patients are particularly characterised by delaying tests or rejecting treatment even in the case of noticeable complaints. According to the recommendations of international literature, questions regarding childhood sexual abuse should be added to the routine exploration, however, screening is difficult because of the sensitivity of the subject. The aim of my study is to explore the frequent problems of traumatised cancer patients through presenting specific cases, in order to bring the specifically vulnerable group of patients closer to help, and mainly to deeper understanding. Hungarian Oncology, Vol 62, Nr. 2, 129-132, 2018

Keywords: sexual abuse; cancer; psycho-oncology; compliance


Beküldve: 2018. január 10.; elfogadva: 2018. február 21.
Elérhetőség: Ozvald Gabriella, Onkoradiológiai Osztály, Jósa András Oktatókórház, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, 4400 Nyíregyháza Szent István u. 68.; E-mail: gabriellaozvald@gmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad