MAGYAR ONKOLÓGIAVol 62, No. 2, 2018

 Áttekintés

Neuroendokrin tüdőtumorok laboratóriumi kivizsgálása

Kappelmayer János, Bhattoa Harjit Pal

Laboratóriumi Medicina Intézet, Általános Orvostudományi Kar, Debreceni Egyetem, Debrecen

Az immunkémiai módszerekkel történő fehérje- és peptidmeghatározások az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb laboratóriumi diagnosztikai fejlesztései közé tartoznak. Ma már jóval a nmol/L-es mérési tartomány alatti koncentrációkat is rutinszerűen tudjuk vizsgálni fejlett immunkémiai módszerekkel (pl. immunfluorimetria, elektrokemilumineszcencia) vagy elválasztástechnikai módszerekkel (pl. nagy nyomású folyadékkromatográfia). E technikák tették lehetővé azt, hogy a klinikai laboratóriumok reprodukálható módon és megfelelő leletátfordulási idővel tudnak ma tumormarkereket analizálni. Ezek a tumormarker-vizsgálatok inherens részeivé váltak a daganatok kivizsgálásának elsősorban a kezelés monitorizálásában, és jelentős segítséget nyújtanak a klinikusi döntéshozatalban. Ebben a közleményben a tüdőben előforduló neuroendokrin tumorok (NET) kivizsgálásában alkalmazható tumormarkerek felhasználhatóságát ismertetjük. A NET-ek kivizsgálásában alkalmazható analízisek a ritkán végzett tesztek közé tartoznak, így fontosnak tartottuk azt, hogy néhány gyakorlati szempontot is megismertessünk. A NET-ek vizsgálatában is érvényesül a tumormarkerekre általánosan érvényes szabály: a vizsgálatok kombinálásával a szenzitivitás és gyakran a specificitás is javítható, és ezen információk a diagnózis felállításában, de leginkább a kezelés monitorizálásában és a prognózis megítélésében lehetnek segítségünkre. Magyar Onkológia, Vol 62, Nr. 2, 108-112, 2018

Kulcsszavak: kissejtes tüdőrák; karcinoid; tumormarkerek

Laboratory diagnostics of lung neuroendocrine tumors. Perhaps innovations in protein and peptide analysis utilizing immunochemistry methodology have been the most demarcating in the field of routine laboratory diagnostics in the past few decades. Presently, the state of art immunochemistry (e.g., immunofluorimetry, electrochemiluminescence) and separation techniques (e.g., high pressure liquid chromatography) facilitate achievement of detection limits well below the nmol/L range. These techniques have allowed reproducible and high throughput analysis with a short turnaround time of tumor markers, among others, in the routine diagnostic laboratory setting. Tumor marker determination is an integral part of the diagnostic work-up of tumors, and is indispensable in therapeutic monitoring and clinical decision-making. This article presents the utility of tumor markers in the diagnostics of lung neuroendocrine tumors (NET). Furthermore, since the majority of the tests used in lung NET diagnostics are infrequently requested, quite a few practical issues are also discussed. The generally applicable rule pertaining to tumor markers is also valid for NET diagnostics, i.e., improved sensitivity and specificity is widely achieved with a combination of tumor markers, as such, promoting diagnosis, efficient therapeutic monitoring and defining the prognosis. Hungarian Oncology, Vol 62, Nr. 2, 108-112, 2018

Keywords: small cell lung cancer; carcinoid; tumor markers


Beküldve: 2018. március 20.; elfogadva: 2018. április 5.
Elérhetőség: Dr. Kappelmayer János, Laboratóriumi Medicina Intézet, Általános Orvostudományi Kar, Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen Nagyerdei krt. 98.; Tel: 52-340-006; E-mail: kappelmayer@med.unideb.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad