MAGYAR ONKOLÓGIAVol 62, No. 2, 2018

 Áttekintés

A tüdő és a gasztrointesztinum neuroendokrin daganatainak genetikája: hasonlóságok és különbségek

Tímár József1, Patócs Attila3

1II. Sz. Patológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest
2Endokrinológiai és Genetikai Laboratórium, Laboratóriumi Medicina Intézet, Semmelweis Egyetem,
3MTA-SE Lendület Örökletes Endokrin Daganatok Kutatócsoport,

A neuroendokrin daganatok incidenciája az elmúlt években meredeken emelkedik. A tipikusan lassú növekedést mutató és jóindulatú tumorok mellett az agresszív biológiai viselkedésű neuroendokrin karcinómák prevalenciája is nő. A korábban karcinoidként ismert tumorok heterogén entitások, a lokalizációjuk alapján megkülönböztetjük a tüdő és a gasztrointesztinum neuroendokrin daganatait. A daganatok etiológiája a korszerű genetikai/genomikai kutatások után is nagyrészt ismeretlen. A jelen összefoglaló célja áttekinteni azokat a genetikai eltéréseket, amelyek az utóbbi évek komplex, akár teljes genomos vizsgálatai révén kerültek felismerésre. A tüdő és gasztrointesztinális eredet elkülönülése a genetikai háttér alapján is szembetűnő. Ennek következtében biológiai viselkedésük, prognózisuk és terápiás lehetőségeik jelentősen eltérhetnek egymástól. Magyar Onkológia, Vol 62, Nr. 2, 77-82, 2018

Kulcsszavak: tüdő; gasztrointesztinum; neuroendokrin daganat; genetika

Genomics of neuroendocrine tumors of the lung and gastrointestinal tract: similarities and differences. The incidence of neuroendocrine tumors sharply increased in the past years. It is also important that beside the relatively benign, slow growing tumors, prevalence of aggressive neuroendocrine carcinomas is also increasing. It is now evident that the carcinoids are genetically heterogeneous entities, localized to lung, pancreas or to the small intestines. A significant proportion of these neuroendocrine tumors are associated with hereditary syndromes but the etiology of the sporadic versions is still unknown, although in case of the lung, neuroendocrine carcinomas have a similar etiology than the non-endocrine carcinomas. This review summarizes the results of recent complex genomic analyses. Based on these data it is evident that the neuroendocrine tumors of the lung are different as compared to gastrointestinal ones. These genetic differences may fundamentally affect their biology, prognosis and therapy which must be considered. Hungarian Oncology, Vol 62, Nr. 2, 77-82, 2018

Keywords: lung; GI; neuroendocrine tumor; genetics


Beküldve: 2018. április 10.; elfogadva: 2018. május 10.
Elérhetőség: Dr. Tímár József, II. Sz. Patológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, 1091 Budapest Üllői út 93.; Tel: 06-20-825-9685; E-mail: jtimar@gmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad