MAGYAR ONKOLÓGIAVol 62, No. 1, 2018

 Áttekintés

A máj másodlagos rosszindulatú daganatainak sebészi kezelése

Végső Gyula, Fekete Laura, Fehérvári Imre, Máthé Zoltán

Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest

A májmetasztázisok sebészi kezelése – meghatározott feltételek mellett – része lehet egy előrehaladott stádiumú daganat multimodális terápiájának. Nem mindegy azonban, hogy metakron vagy szinkron áttétekről van-e szó. A műtéti indikáció a kolorektális és a neuroendokrin tumorok májmetasztázisai esetén a legegyértelműbben megfogalmazott és a leginkább elfogadott. Ugyanakkor a kolorektális rák szinkron májáttéteinek kezelésében változás, a hagyományos onkoterápia elemeinek sorrendi átrendeződése látható, az új terápiás megközelítés ugyanis a májmetasztázisok műtéti ellátását a primer tumor elé helyezi. Kevésbé egyértelmű és kevésbé definiált a sebészi terápia szerepe az egyéb, nem kolorektális, nem neuroendokrin tumorok májáttéteinek kezelésében. Az alapvető cél annak a megállapítása, hogy milyen feltételek esetén indokolt a májmetasztázisok reszekciója, milyen körülmények meglétekor adhat előnyt a műtét a betegek számára, növelve a túlélési esélyüket. Ezek a kritériumok a legtöbb daganat esetében ma még nem pontosan tisztázottak, meghatározásukhoz prospektív, randomizált vizsgálatokra van szükség. Azok eredménye alapján lehet konszenzuson alapuló szakmai ajánlásokat tenni. Magyar Onkológia, Vol 62, Nr. 1, 29-36, 2018

Kulcsszavak: májáttét; májreszekció; kolorektális daganatok; neuroendokrin tumorok; nem kolorektális; nem neuroendokrin tumorok

Surgical treatment of secondary liver malignancies. Surgical treatment of liver metastases, under certain conditions, can be a step of a multidisciplinary treatment strategy for advanced malignant disease. Nevertheless, it is not the same if metachronous or synchronous metastases are planned to be treated. Indications for surgery are the most clearly defined and accepted in cases of colorectal and neuroendocrine liver metastases. At the same time, the steps of the traditional oncotherapy has changed in the management of synchronous colorectal metastases: the novel concept of the treatment strategy is removing the liver metastases before the colorectal primary. The role of surgery is less clear and defined in the management of metastases from other, non-colorectal and non-neuroendocrine primaries. The main purpose is to evaluate which kind of criteria should be fulfilled to indicate the resection of liver metastases, which are the conditions that, when present, may provide a benefit to a patient from surgery, improving survival. These criteria have not been clarified precisely yet; randomized prospective trials are needed. Consensus recommendations in such cases could be determined based on the results of the mentioned trials. Hungarian Oncology, Vol 62, Nr. 1, 29-36, 2018

Keywords: liver metastases; liver resection; colorectal cancer; neuroendocrine tumors; non-colorectal non-neuroendocrine tumors


Beküldve: 2018. január 12.; elfogadva: 2018. január 31.
Elérhetőség: Dr. Végső Gyula, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Semmelweis Egyetem, 1082 Budapest Baross u. 23.; Tel: +36-1-267-6000; E-mail: vegso.gyula@med.semmelweis-univ.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad