MAGYAR ONKOLÓGIAVol 61, No. 4, 2017

 Áttekintés

Daganat-kemoterápiás kutatások Magyarországon az 1950−2000 közötti években

Jeney András, Kralovánszky Judit, Lapis Károly

I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest

A jelen áttekintés a hazai daganat-kemoterápia történetéről a hatásmechanizmus kutatásának a jelentőségére kívánja felhívni a figyelmet, mivel annak eredményeiből újdonságértékű és klinikailag hasznosítható ismeretek származnak. A múlt század második felében Magyarországon onkológiai célból előállított vegyületek az alábbi új onkofarmakológiai tulajdonságokkal rendelkeztek. A Myelobromol (dibrómmannit, DBM) csontvelő-károsító hatása irányította a figyelmet a CML terápiájában történő alkalmazás lehetőségére, továbbá a DBM igen hasznosnak bizonyult a csontvelő-transzplantáció előkészítésében is. A farmakokinetikai vizsgálatok kimutatták az Elobromol (dibrómdulcit, DBD) bejutását az agyba, amely elindította alkalmazását egyes agydaganatok terápiájára. A kémiai szerkezetében egymáshoz közel álló dezoxiuridinszármazékok ígéretes onkofarmakológiai hatásokat mutattak a preklinikai vizsgálatokban. Az 5-etil-2’-dezoxiuridin a dihidropirimidin-dehidrogenáz gátlása útján emeli az 5-fluorouracil koncentrációját a vérben, amely kedvez a tumorgátló hatásnak. Az 5-hexil-2’-dezoxiuridin gátolja a tumorok áttétképzését, amely a csökkent heparánszulfát-proteoglikán-szintézisnek tulajdonítható. A jelen beszámoló ismertetést nyújt a preklinikai vizsgálatokban ígéretesnek talált hatóanyagokról, pl. aminopeptidáz-rezisztens gonadotropin, hatékonyabb antiösztrogének és kevésbé toxikus új vinkaalkaloidák. Magyar Onkológia, Vol 61, Nr. 4, 375-382, 2017

Kulcsszavak: gyógyszertervezés; hatásmód; farmakokinetika; metasztázis; klinikai alkalmazás

Anticancer drug research in Hungary, 1950−2000. The present review about the history of anticancer drug research in Hungary intends to call attention to the importance of studies on their mode of action. Several lines of evidence suggest that clinically usable oncopharmacological properties could be revealed by this way. Among the numerous compounds certain alkylating sugar alcohols and 2’-deoxyuridine derivatives were submitted to detailed investigations concerning their mode of action. Myelobromol with selective action on the myeloid elements of bone marrow has been justified for its application in chronic myeloid leukemia therapy and also in bone marrow ablation before transplantation. Mitolactol is able to cross bloodbrain barrier, consequently could control certain brain tumors. 5-etil-2’-deoxyuridine by reducing dihydropyrimidine dehydrogenase activity is able to increase 5-fluorouracil concentration in the blood, resulting in improved antitumor effect. In contrast, 5-hexil-2’-deoxyuridine, as an inhibitor of glycoconjugate pathway by reducing heparan sulfate production, has the ability to prevent metastasis. Noteworthy, the remarkable effects of vinca alkaloids, antiestrogens, and GNRH analogues were also presented in this review. Hungarian Oncology, Vol 61, Nr. 4, 375-382, 2017

Keywords: drug design; mode of action; pharmacokinetics; metastasis; clinical application


Beküldve: 2017. november 23.; elfogadva: 2017. november 30.
Elérhetőség: Dr. Jeney András, I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, 1085 Budapest Üllői út 26.; E-mail: ajeney@korb1.sote.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad