MAGYAR ONKOLÓGIAVol 61, No. 4, 2017

 Közlemény

A lágyrészszarkóma epidemiológiája egy hazai egyetemi centrumban

Moghaddam Amin Maysam1, Perlaky Tamás1, Kovács Krisztián1, Kiss János1, Szalay Krisztián1, Antal Imre1, Sápi Zoltán2, Szendrői Miklós1

1Ortopédiai Klinika, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest
2I. Sz. Patológiai és Kísérletes Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest

Munkánk célja egy ritka malignus tumor, a lágyrészszarkóma epidemiológiai adatainak a nemzetközi trendekkel való összehasonlítása volt egy hazai lágyrésztumorcentrum adatai alapján. Az 1994 és 2014 között klinikánkon kezelt 595 primer lágyrészszarkómás beteg klinikai adatait elemeztük. Eredményeink megfeleltek a nemzetközi irodalmi adatoknak a betegek átlagéletkora, enyhe férfi/nő túlsúly, a szarkómák leggyakoribb alcsoportjai, felületes és mély lokalizáció, az alacsony és a magas dignitás, illetve a primeren tüdőáttétes lágyrészszarkómák gyakorisága tekintetében. Európai adatokhoz viszonyítva lényegesen hosszabbnak bizonyult a betegség klinikai észlelésének ideje (felületes szarkómáknál 3,6 hó, mély lokalizáció esetén 8 hó), ami meglepő módon nem volt lényeges kihatással a daganatok átlagméretére (felületes: 5 cm, mély: 10,5 cm), szemben az irodalmi adatokkal. A betegség észlelésében jelentkező késedelem felhívja a figyelmet e ritka tumorféleség differenciáldiagnosztikai nehézségeire, a betegek késedelmes továbbküldésére centrumokba, a korai konzultáció hiányára. Mindezek alapján javasoljuk, hogy ilyen daganat gyanúja esetén célszerű már a kivizsgálást is muszkuloszkeletális daganatokkal foglalkozó centrumban végezni. Magyar Onkológia, Vol 61, Nr. 4, 368-373, 2017

Kulcsszavak: lágyrészszarkóma; epidemiológia; késedelmes diagnózis; prognosztikai faktor

Epidemiology of soft tissue sarcomas in a university center in Hungary. Our aim was to investigate the rare malignant soft tissue sarcomas responsible for 1.5% of all malignant tumors, to compare our epidemiological data from the patient population of the Department of Orthopaedics, Semmelweis University, to data described in the international literature for soft tissue tumors. We reviewed 595 cases of primary soft tissue sarcomas treated between 1994 and 2014 and compared results to international data from the literature. Our results were similar to those found in the international literature: mean age, mild male predominance, the most common sarcoma subgroups, the superficial and deep sarcoma ratio, low and high grade sarcoma ratio, the ratio of patients with a primary lung metastasis. Compared to other European data we found significantly longer patient referral to centers (3.6 months in case of superficial sarcomas, 8 months in case of deep localization) which surprisingly had no substantial effect on average tumor size (superficial: 5 cm, deep: 10.5 cm). This corresponds with data from the literature. The long delay period in patients’ request of medical service draws attention to difficulties in differential diagnosis in this rare type of tumor, delays in referring patients to a center, and the lack of consultation. We recommend that the required investigations be performed in a musculoskeletal oncology center where this type of cancer is treated. Hungarian Oncology, Vol 61, Nr. 4, 368-373, 2017

Keywords: soft tissue sarcoma; epidemiology; diagnostic delay; prognostic factors


Beküldve: 2017. november 10.; elfogadva: 2017. november 30.
Elérhetőség: Dr. Moghaddam Amin Maysam, Ortopédiai Klinika, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, 1082 Budapest Üllői út 78/B; Tel: +36-30-776-8886; E-mail: dr.ma.maysam@gmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad