MAGYAR ONKOLÓGIAVol 61, No. 4, 2017

 Közlemény

Az életminőség vizsgálata egy új oldalról – a betegségreprezentációk befolyásoló szerepe emlődaganatos betegeknél

Kovács Zsuzsa1, Rigó Adrien2, Szabó Éva3, Sebestyén Árpád4, Fülöp Emőke1, Szabó Csaba5

1Alkalmazott Pszichológia Tanszék, Semmelweis Egyetem ETK, Budapest
2Pszichológiai Intézet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
3Radiológiai Diagnosztikai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
4Egészségforrás Alapítvány, Budapest
5Pszichológiai Intézet, Debreceni Egyetem, Debrecen

A modern onkológiai ellátásban az életminőség kérdése kiemelt fontossággal bír. Kutatásunk célja az életminőséget megjósló tényezők meghatározása volt. Feltételeztük, hogy a demográfiai és betegségmutatók kontrollálása mellett a negatív érzelmi állapotnak és a betegségreprezentációknak szignifikáns prediktív szerepe lesz. Vizsgálatunkat Budapesten, az Országos Onkológiai Intézet Radiológiai Diagnosztikai Osztályán végeztük, malignus emlődaganattal (C50) kezelt betegek (N=221) részvételével. Mérőeszközök: Beck Depresszió Kérdőív rövidített változata, Életminőség Kérdőív (EORTC QLQ C-30, QLQ BR-23), Spielberger-féle Vonásszorongás Kérdőív STAI-T, Betegségkogníció Kérdőív (IPQ-R). Mind a funkcionális (β=–0,705, p=0,000; β=0,493, p=0,003), mind a tüneti életminőség (β=0,517, p=0,000) szempontjából a negatív affektivitásnak van kiemelt prediktív szerepe. A betegségkogníciók közül a funkcionális életminőségre a betegség következményeire vonatkozó kognícióknak (β=0,243, p=0,008) és az érzelmi reprezentációknak (β=0,220, p=0,034) van hatása. A tüneti életminőséget a betegség következményeire (β=0,240, p=0,016) és a betegség megértésére (β=0,212, p=0,011) vonatkozó kogníciók befolyásolják. Az életminőség javítása szempontjából a negatív affektivitás kezelésének van meghatározó, valamint a diszfunkcionális betegségkogníciók módosításának lehet fontos szerepe. Magyar Onkológia, Vol 61, Nr. 4, 343-348, 2017

Kulcsszavak: emlődaganat; életminőség-prediktorok; negatív affektivitás; betegségészlelés

Health-related quality of life from a new perspective – The role of illness representations in patients with breast cancer. In the modern oncology care the subject of quality of life has an emphasized importance. In our research we assessed aspects which may predict the quality of life. We hypothesized that after controlling the demographical and some medical factors, psychological distress and illness representations would have significant roles as predictors. The research has been carried out in Budapest at the Radiology Diagnostic Department of the National Institute of Oncology; participants were women (N=221) treated for malignant breast tumour (C50). The research tools included the Shortened Beck Depression Inventory, Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ-C30, QLQBR23), Spielberger’s State-Trait Anxiety Inventory (STAI-T), and the Revised Illness Perception Questionnaire (IPQ-R). In terms of functional (β=-0.705, p=0.000; β=0.493, p=0.003), and symptom quality of life (β=0.517, p=0.000) negative affectivity has an outstanding role as predictor. Among the illness representations, the functional quality of life is influenced by cognitions concerning the illness consequences (β=0.243, p=0.008) and by emotional representations (β=0.220, p=0.034). Cognitive representations influencing the symptom quality of life are serious consequences (β=0.240, p=0.016) and illness perception (β=0.212, p=0.011). In the improvement of quality of life, treating negative affectivity has determining and the modification of dysfunctional illness cognitions play important roles. Hungarian Oncology, Vol 61, Nr. 4, 343-348, 2017

Keywords: breast cancer; predictors of quality of life; negative affectivity; illness perception


Beküldve: 2016. december 12.; elfogadva: 2017. március 19.
Elérhetőség: Dr. Kovács Zsuzsa, Alkalmazott Pszichológia Tanszék, Semmelweis Egyetem ETK, 1088 Budapest Vas utca 17.; Tel: +36-1-486-4923; E-mail: kovacszs@se-etk.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad