MAGYAR ONKOLÓGIAVol 61, No. 4, 2017

 Áttekintés

A neurofibromin-1 gén kóros elváltozásai daganatos betegségekben

Nagy Ádám1, Garzuly Ferenc2, Kálmán Bernadette1

1Doktori Iskola, Egészségtudományi Kar, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
2Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

A neurofibromin (NF1) gén terméke a tumorszuppresszor proteinek családjába tartozik. Fontos funkciót tölt be olyan jelátviteli útvonalak negatív szabályozásában, melyekben a Ras onkogén szerepet játszik. Nevét a neurofibromatózis betegségről kapta, amelynek kialakulásában a csíravonalban található és autoszomális domináns módon öröklődő mutációi fontos szerepet játszanak. Az NF1 génnek csíravonal-mutációin kívül szerzett, szomatikus mutációi is ismertek, melyek számos további malignus és benignus tumoros elváltozásban megtalálhatóak. Nagyszámú szolid tumorból, leukémiás sejtekből és malignus bőrelváltozásból (többek között melanómákból) is kimutatták az NF1 mutációit. A gliómák bizonyos csoportjaiban meghatározó szerepet játszik ez a gén. Ilyen például a glioblasztóma egyik molekuláris alcsoportja, a mezenhimális alcsoport, melyben az NF1 szomatikus deléciója és mutációja a leggyakrabban fordul elő. Összefoglalónk célja, hogy áttekintést adjunk az NF1 gén leggyakoribb elváltozásairól, azoknak a neurofibromin proteinre gyakorolt hatásáról és sejtbiológiai következményeiről, valamint a kapcsolódó betegségekről. Egyben rövid betekintést is nyújtunk az NF1 gén abnormalitásaival foglalkozó kutatások állásáról. Magyar Onkológia, Vol 61, Nr. 4, 327-336, 2017

Kulcsszavak: NF1; neurofibromin; tumorszuppresszor; mutációk; rákok keletkezése

Pathogenic alterations within the neurofibromin gene in various cancers. The product of the neurofibromin gene (NF1) belongs to the family of tumor suppressor proteins. Neurofibromin plays important roles in the negative regulation of signaling pathways where the Ras oncogen is involved. The protein and gene names were derived from the disease, neurofibromatosis type 1 that is caused by germline mutations in NF1 and inherited by an autosomal dominant manner. Besides germline mutations, acquired, somatic mutations are also observed in NF1 in several malignant and benign tumors. NF1 mutations have been identified in a great number of solid tumors, leukemias and malignant skin lesions (e.g. melanoma). Such mutations define certain subsets of gliomas. More specifically, a molecular subset of glioblastomas, termed the mesenchymal subtype, is most frequently associated with somatic NF1 deletions and mutations. The aim of this survey is to provide an overview of the most frequent alterations in the NF1 gene with their effects on the function of the protein and the biology of the cell, as well as of the resultant diseases. Simultaneously, we give some insight into ongoing research studies investigating abnormalities of NF1. Hungarian Oncology, Vol 61, Nr. 4, 327-336, 2017

Keywords: NF1; neurofibromin; tumor suppressor gene; mutations; tumorigenesis


Beküldve: 2017. július 12.; elfogadva: 2017. szeptember 5.
Elérhetőség: Prof. Dr. Kálmán Bernadette, Doktori Iskola, Egészségtudományi Kar, Pécsi Tudományegyetem, Pécs ; Tel: +36-94-515-624; E-mail: bernadett.kalman@etk.pte.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad