MAGYAR ONKOLÓGIAVol 61, No. 3, 2017

 Áttekintés

A magyarországi palliatív-hospice ellátás helyzete, kihívásai, kitörési pontjai

Benyó Gábor1, Lukács Miklós2, Busa Csilla2, Mangel László3, Csikós Ágnes2

1Tábitha Gyermekhospice, Hospice és Palliatív Ellátás Szakmai Kollégiumi Tagozat Elnök, Törökbálint
2Hospice-Palliatív Tanszék, Alapellátási Intézet, PTE ÁOK, Pécs
3Onkoterápiás Intézet, PTE Klinikai Központ, Pécs

A modern kori palliatív-hospice ellátás több mint 50 éve nyert teret Európában. Cicely Saunders kezdeti empirikus munkássága óta a palliatív medicina egyre több országban nyeri el méltó helyét a tényeken alapuló orvoslás rendszerében. A fejlődés azonban, mint sok más medicinális területen, ebben sem egyenletes, nagy különbségek mutatkoznak a világ országai között. Az Európai Unión belül is jelentős fejlődési és fejlettségi különbségek találhatók a nyugat- és kelet-európai országok között. E különbségek érintik a szakmai szemléletet, a törvényhozói mechanizmusokat és a társadalmi elfogadottságot. A magyar palliatív-hospice ellátás jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt 15 évben. A további fejlődéshez átgondolt stratégiai lépések és az ellátórendszer bővítése szükséges. A palliatív ellátás integrálása a standard onkológiai ellátásba nemzetközi elvárás, mely szakmai irányelvek formájában is megjelenik. Az integrált palliatív ellátás európai modelljének kidolgozásában Magyarország is szerepet vállalt, melynek pécsi modelljét részletesen tárgyaljuk dolgozatunkban. Magyar Onkológia, Vol 61, Nr. 3, 292-299, 2017

Kulcsszavak: palliatív-hospice ellátás; integrált; korai palliatív ellátás; multidiszciplináris teamek; életminőség; kommunikáció

Current situation of palliative care in Hungary. Integrated palliative care model as a breakout possibility. Modern palliative-hospice care has gained space in Europe for more than 50 years. Since the initial empirical work of Cicely Saunders, palliative medicine has gained its place in evidence-based medicine in more and more countries. However, development, as in many other medical fields, is not uniform, there are big differences between countries in the world. There are also significant differences in development of care and the level of services within the European Union amongst Western and Eastern European countries. These differences affect the professional approach, legislative mechanisms and social acceptance. Hungarian palliative-hospice care has developed significantly over the past 15 years. For further development thoughtful strategic steps and service development is needed. The integration of palliative care into standard oncology is an international requirement, which also appears in the form of professional guidelines. Hungary has also played a role in the development of the European model of integrated palliative care of which Hungarian implementation, the “Pécs model”, is discussed in detail in our paper. Hungarian Oncology, Vol 61, Nr. 3, 292-299, 2017

Keywords: palliative-hospice care; integrated; early palliative care; multidisciplinary teams; quality of life; communication


Beküldve: 2017. június 29.; elfogadva: 2017. augusztus 10.
Elérhetőség: Dr. Benyó Gábor, Tábitha Gyermekhospice, Hospice és Palliatív Ellátás Szakmai Kollégiumi Tagozat Elnök, 2045 Törökbálint Bartók B. u. 21.; Tel: +36305618665; E-mail: drbenyo@gmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad