MAGYAR ONKOLÓGIAVol 61, No. 3, 2017

 Áttekintés

Az ALK-pozitív tüdőrák korszerű diagnosztikája

Tímár József1, Lotz Gábor1, Rásó Erzsébet1, Moldvay Judit2

1II. Sz. Patológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest
2Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, Budapest

Az ALK gén transzlokációja a harmadik leggyakoribb, terápiás szempontból hasznosítható genetikai eltérés a tüdő adenokarcinómáiban, és manapság már első- és másodvonalú terápiákban több inhibitor áll rendelkezésre. Ezen okoknál fogva nagy jelentősége van az ALK-pozitív tüdőrák molekuláris diagnosztikájának, amit több módszer racionális kombinációjával lehet végezni. A nemzetközi ajánlások megegyeznek abban, hogy a citológiai minták kivételével más típusú formalinfixált, paraffinos anyagok esetében az ALK-pozitív esetek szűrése a protein kimutatásának validált immunhisztokémiai módszerével történik. Az ALK proteinre pozitív esetekben a géntranszlokáció jelenlétét fluoreszcens in situ hibridizációval (FISH) célszerű megerősíteni. Citológiai minták esetében az ALK gén transzlokációját elsődlegesen FISH-módszerrel kell végezni. A kérdéses eredményű esetekben a genetikai eltérés tisztázására újgenerációs szekvenálást vagy RNS-alapú PCR-technikákat lehet alkalmazni. Az ALK-inhibitorok klinikai alkalmazása során gyakran alakul ki rezisztencia, aminek leggyakoribb oka az ALK gén amplifikációja és/vagy mutációi. Ezek molekuláris diagnosztikájának alapja a recidív daganatszövet vagy a vérben keringő nukleinsav kell, hogy legyen. Magyar Onkológia, Vol 61, Nr. 3, 301-311, 2017

Kulcsszavak: ALK-génhiba; tüdőrák; diagnosztika; terápia

Molecular diagnostics of ALK-positive lung cancer. ALK translocation is the 3rd most frequent genetic aberration in lung adenocarcinoma, and several inhibitors are now clinically available in first and second line settings. Accordingly, molecular diagnostics of ALK-positive lung cancer is very important and can be done with the rational combination of several methods. All international recommendations suggest that, except for cytological samples, screening technology for ALK-positive tumors is immunohistochemistry using a validated test. It is highly recommended that in case of ALK protein positive samples gene translocation must be confirmed by fluorescent in situ hybridization (FISH). In case of cytological samples FISH technique must be used as ALK diagnostics. In equivocal cases the genetic alteration of ALK can be confirmed by alternative molecular techniques such as next generation sequencing or RNAbased PCR methods. Upon administration of ALK inhibitors, acquired resistance is frequent which is mostly due to ALK amplification and/or mutation. It is evident that the diagnostics of these secondary ALK gene alterations must be done from recurrent tumors or circulating nucleic acids. Hungarian Oncology, Vol 61, Nr. 3, 301-311, 2017

Keywords: ALK gene rearrangement; lung cancer; diagnostics; therapy


Beküldve: 2017. június 10.; elfogadva: 2017. augusztus 1.
Elérhetőség: Dr. Tímár József, II. Sz. Patológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, 1091 Budapest Üllői út 93.; E-mail: jtimar@gmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad