MAGYAR ONKOLÓGIAVol 61, No. 3, 2017

 Áttekintés

A kemoterápia indukálta lázas neutropénia kezelése szolid tumorokban

Gálffy Gabriella

Pulmonológiai Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest

A kemoterápia következtében kialakuló csontvelő-szuppresszió egyik legveszélyesebb szövődménye a lázas neutropénia. Az érintett betegek ellátása multidiszciplináris feladat. A kemoterápia mellett a megfelelően adott G-CSF-terápiát primer és szekunder profilaxisként alkalmazva a lázas neutropéniás események nagy része kivédhető. Minden kemoterápiás ciklus előtt értékelni kell a lázas neutropénia rizikóját, figyelembe véve a kemoterápiás kombinációt és a betegspecifikus paramétereket egyaránt. Lázas neutropénia esetén az időben elkezdett megfelelő antibiotikus és G-CSF-terápia elengedhetetlen a kezelés sikere szempontjából. Akkor érhet el a kezelő onkológus megfelelő sikert a betegnél a terápiával, ha megfelelő időben megfelelő szupportációs kezelésben is részesíti a beteget. Magyar Onkológia, Vol 61, Nr. 3, 261-266, 2017

Kulcsszavak: lázas neutropénia; szolid tumor; empirikus antibiotikum-terápia; granulocita-kolóniastimuláló faktor

Treatment of chemotherapy-induced febrile neutropenia in solid tumors. One of the most dangerous complications of bone marrow suppression due to chemotherapy is febrile neutropenia. The treatment of the affected patients is a multidisciplinary task. In addition to chemotherapy, adequate G-CSF therapy as a primary and secondary prophylaxis can be used to prevent a large part of febrile neutropenic events. Before each chemotherapy cycle, the risk of febrile neutropenia should be evaluated, taking into account the chemotherapeutic combination and patient-specific parameters. Appropriate antibiotic and G-CSF therapy initiated in the course of febrile neutropenia is essential for the success of the therapy. The oncologists can reach treatment success in the patient’s therapy if he or she provides the patient the adequate supportive medications at the appropriate time. Hungarian Oncology, Vol 61, Nr. 3, 261-266, 2017

Keywords: febrile neutropenia; solid tumor; antibiotics; granulocyte colony-stimulating factor


Beküldve: 2017. augusztus 2.; elfogadva: 2017. augusztus 28.
Elérhetőség: Dr. Gálffy Gabriella, Pulmonológiai Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest Diós árok 1/C; Tel: +36-20-932-3169; E-mail: ggalffy@hotmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad