MAGYAR ONKOLÓGIAVol 61, No. 3, 2017

 Áttekintés

A daganatos betegek táplálásterápiája

Lövey József

Sugárterápiás Központ, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A daganatos betegek túlnyomó többsége betegségének lefolyása során alultáplálttá válik. A malnutríció minden típusú onkológiai kezelés eredményét rontja. Hatására emelkedik a toxicitás, meghosszabbodik a kórházban eltöltött idő, romlanak a gyógyulási, túlélési esélyek és a betegek életminősége is. A tápláltsági állapot tehát az onkológiai kezelés kimenetelét minden téren befolyásolja. Ennek ellenére a táplálásterápiát változatos, de mindenképpen elégtelen mértékben alkalmazzák az aktív onkológiai kezelések, valamint a rehabilitáció, szupportáció során, ezzel veszélyeztetve a betegek életkilátásait, életminőségét, a nagy emberi erőforrást igénylő és akár sokmilliós költségű kezelések eredményességét. Mindeközben a táplálásterápia végzését Magyarországon jogszabály írja elő, friss, 2017-ben kiadott európai irányelv is rendelkezésre áll, a táplálásterápia költséghatékonyságát pedig egészség-gazdaságtani vizsgálatok támasztják alá. Áttekintő cikkünkben a táplálásterápia alapvető kérdéseit tárgyaljuk, úgymint a tápláltsági állapot szűrése és állapotfelmérés, táplálási terv, a táplálási munkacsoport szerepe, táplálásterápia orális, enterális és parenterális táplálás formájában, gyógyszerek és speciális tápanyagok, a betegek tápláltsági állapotának követése. Magyar Onkológia, Vol 61, Nr. 3, 229-237, 2017

Kulcsszavak: rosszindulatú daganat; táplálásterápia; malnutríció; kahexia; szarkopénia

Nutrition therapy of cancer patients. The majority of cancer patients becomes malnourished during the course of their disease. Malnutrition deteriorates the efficiency of all kinds of oncologic interventions. As a consequence of it, treatment-related toxicity increases, hospital stay is lengthened, chances of cure and survival as well as the quality of life of the patients worsen. Nutritional status therefore influences all aspects of outcome of oncology care. In spite of this the use of nutritional therapy varies across health care providers but its application is far from being sufficient during active oncology interventions as well as rehabilitation and supportive care. It threatens not only the outcome and quality of life of cancer patients but also the success of oncologic treatments which often demand high input of human and financial resources. Meanwhile application of nutritional therapy is legally regulated in Hungary and a very recent update of the European guideline on cancer patient nutrition published in 2017 is available. Moreover, cost effectiveness of nutritional therapy has been proven in a number of studies. In this review we present the basics of nutritional therapy including nutritional screening and evaluation, nutritional plan, the role of nutrition support teams, oral, enteral and parenteral nutrition, the use of different drugs and special nutrients and the follow-up of the patients. Hungarian Oncology, Vol 61, Nr. 3, 229-237, 2017

Keywords: cancer; nutrition therapy; malnutrition; cachexia; sarcopenia


Beküldve: 2017. július 3.; elfogadva: 2017. július 28.
Elérhetőség: Dr. Lövey József, Sugárterápiás Központ, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: +36 1 224- 8600; E-mail: lovey@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad