MAGYAR ONKOLÓGIAVol 61, No. 3, 2017

 Áttekintés

A gyógyszeres fájdalomcsillapítás közelgő új lehetőségei

Telekes András

Geriátriai Tanszéki Csoport, II. Sz. Belgyógyászati Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest

Az orvostudomány fejlődése a legtöbb terápiás területen észlelhető, minél rosszabbak a terápiás eredmények, annál inkább. Különösen igaz ez olyan területeken, amely betegségek gyógyítása komoly társadalmi erőforrásokat igényel, mint az onkológia, diabetológia, központi idegrendszeri betegségek. A fájdalom nem betegség, hanem tünet. A fájdalom az emberi szenvedés egyik legfontosabb tényezője, és mint ilyen kiemelt figyelmet érdemel. A fájdalomcsillapításban az utóbbi években inkább új kiszerelésű, és nem új hatásmódú készítmények jelentek meg. A ziconitid, amit 2004-ben fogadott be az FDA, talán a legutolsó új hatásmechanizmusú készítmény. Az új ismeretek és technikák a fájdalomcsillapítás területén is megjelentek. Manapság fájdalomcsillapítással kapcsolatban genetikai/epigenetikai célpontokról, RNS-terápiákról, feszültségfüggő kalciumcsatornákról, új fájdalomreceptorokról (TRPV1, TRPV4, NMDA-, Nav-receptorok) beszélünk, ami azt vetíti előre, hogy a gyógyszeres fájdalomterápia gyakorlata a közeljövőben alapvetően megváltozik. Ezekről az új lehetőségekről ad áttekintést a jelen közlemény. Magyar Onkológia, Vol 61, Nr. 3, 238-245, 2017

Kulcsszavak: fájdalomcsillapítás; genetikai/epigenetikai célpontok; RNS-terápia; fájdalomreceptorok

Approaching new pharmacotherapy options in pain treatment. The evolution of medicine is noticeable in most therapeutic areas, the worse the current therapeutic result, the more quick the improvement. This is especially true in such areas that require substantial social resources, namely oncology, diabetology and CNS diseases. Pain is not a disease, it is a symptom. Pain is one of the most important components of human suffering thus it deserves special attention. In recent years new formulations of old medicines were introduced rather than new medicines. Maybe ziconitide is the last pain killer with new mechanism of action which was approved by FDA in 2004. However, the new information and techniques are also appearing in the field of analgesia. Nowadays one can talk about genetic/epigenetic targets, RNA therapies, voltage-gated calcium channels, new pain receptors (TRPV1, TRPV4, NMDA, Nav receptors) regarding pain treatment, indicating that the practice of the pharmacotherapy of pain will change fundamentally in the immediate future. This paper is intended to give a short summary of these new options. Hungarian Oncology, Vol 61, Nr. 3, 238-245, 2017

Keywords: pain treatment; genetic/epigenetic targets; RNA therapy; pain receptors


Beküldve: 2017. július 29.; elfogadva: 2017. augusztus 10.
Elérhetőség: Prof. Dr. Telekes András, Geriátriai Tanszéki Csoport, II. Sz. Belgyógyászati Klinika, Semmelweis Egyetem, 1115 Budapest Halmi utca 20-22.; E-mail: prof.andras.telekes@gmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad