MAGYAR ONKOLÓGIAVol 61, No. 1, 2017

 Áttekintés

A krónikus mieloid leukémia molekuláris monitorozásának aktuális kérdései

Kiss Richárd1, Király Péter Attila1, Gaál-Weisinger Júlia2, Marosvári Dóra1, Gángó Ambrus Péter1, Demeter Judit2, Bödör Csaba1

1MTA-SE Lendület Molekuláris Onkohematológia Kutatócsoport, I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest
2I. Sz. Belgyógyászati Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest

Az elmúlt másfél évtized a krónikus mieloid leukémia területén nemcsak a kezelésben, hanem a diagnózisban és monitorozásban is forradalmat hozott, így már valós idejű PCR-vizsgálat eredménye is indikálhat módosítást a terápiában. A nemzetközi skálának és a laboratóriumok közötti standardizációnak köszönhetően lehetséges a reziduális tumortömeg pontos mérése. A molekuláris válaszok terén szerzett tapasztalatoknak köszönhetően egyre pontosabb és korábbi prognózisalkotás lehetséges a korai molekuláris válasz és a BCR-ABL1 kinetika segítségével. Mindezeknek köszönhetően könnyebb kiválasztani a leghatékonyabb terápiát, és a kezelés tartós felfüggesztése is realitássá válhat a közeljövőben. Mindazonáltal a jövőben további fejlődés várható, egyrészt az automatizálás, másrészt a még mélyebb molekuláris válaszok és érzékenyebb monitorozás tekintetében. Magyar Onkológia, Vol 61, Nr. 1, 57-66, 2017

Kulcsszavak: krónikus mieloid leukémia; BCR-ABL1; TKI-terápia; molekuláris monitorozás

Molecular monitoring of myeloid leukemia. The last fifteen years brought a revolution both in treatment and diagnostics of chronic myeloid leukemia. Nowadays, the main method for monitoring of the disease is molecular monitoring with real-time PCR technology which can indicate treatment modification. With the development of the international scale and inter-laboratory standardization the residual tumor mass can be measured accurately and the results are comparable between the different laboratories. By the growing experience in the field of molecular responses we can now accurately predict treatment outcome early on with the so called early molecular response and BCR-ABL1 kinetics, allowing the selection of the best TKI with the treatment-free remission representing real option of the near future. Nevertheless, further advancements can be expected, including the workflow automatization and detection of even deeper molecular responses. Hungarian Oncology, Vol 61, Nr. 1, 57-66, 2017

Keywords: chronic myeloid leukemia; BCR-ABL1; TKI therapy; molecular monitoring


Beküldve: 2017. január 1.; elfogadva: 2017. január 29.
Elérhetőség: Dr. Bödör Csaba, MTA-SE Lendület Molekuláris Onkohematológia Kutatócsoport, I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, 1085 Budapest Üllői út 26.; Tel: +36-1-215-7300/54462; E-mail: bodor.csaba1@med.semmelweis-univ.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad