MAGYAR ONKOLÓGIAVol 61, No. 1, 2017

 Áttekintés

Invazív gombafertőzések malignus hematológiai betegségekben

Sinkó János

Hematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztály, Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Budapest

Az invazív gombafertőzések kérdésköre az infektológia folyton változó területe, mely a hematológus szakembereket mindennapos klinikai munkájuk során közvetlen közelről érinti. Az onkohematológiai betegségek ellátása során tapasztalható dinamikus fejlődés új kockázati csoportokat hoz létre, és szükségessé teszi az antifungális kezelés elveinek időről időre történő újragondolását. A mikológiai diagnosztika és a gombaellenes gyógyszerek terén napjainkra elért eredmények 2017-ben sem teszik nélkülözhetővé a klinikai gondolkodást és az általános irányelvek helyi tapasztalatokon alapuló adaptálását. A gombák okozta súlyos infekciók ellátására minden centrumban megfelelő stratégiát kell kidolgozni. A döntések meghozatalában segítséget nyújthat multidiszciplináris szakértői csoport létrehozása és működtetése. Magyar Onkológia, Vol 61, Nr. 1, 75-80, 2017

Kulcsszavak: invazív gombainfekció; aszpergillózis; kandidiázis; leukémia; antifungális terápia

Invasive fungal infections in patients with haematological malignancies. Invasive fungal diseases represent an ever changing field within infectology, profoundly affecting daily clinical activities of specialists in haematology. The dynamic development seen in oncohaematology creates novel risk groups of patients, consequently necessitating a re-evaluation of principles in antifungal therapy from time to time. Not even in 2017 may achievements of fungal diagnostics and therapy become a substitute for clinical thinking and adaptation of general guidelines according to local experience. For antifungal management all centres should elaborate appropriate strategies. By creating and operating a multidisciplinary team, decision making can effectively be supported. Hungarian Oncology, Vol 61, Nr. 1, 75-80, 2017

Keywords: invasive mycosis; aspergillosis; candidiasis; leukaemia; antifungal therapy


Beküldve: 2016. május 19.; elfogadva: 2016. július 4.
Elérhetőség: Dr. Sinkó János, Hematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztály, Egyesített Szent István és Szent László Kórház, 1097 Budapest Albert Flórián út 5-7.; Tel: +36 1 455-8100; E-mail: janos.sinko@istvankorhaz.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad