MAGYAR ONKOLÓGIAVol 61, No. 1, 2017

 Áttekintés

A limfómák gyógyszeres terápiája

Gergely Lajos

Hematológiai Tanszék, Belgyógyászati Intézet, Debreceni Egyetem ÁOK, Debrecen

A limfómák kezelése az elmúlt 10 évben soha nem látott fejlődésen ment keresztül. A klasszikus kemoterápiás gyógyszerek után megjelentek a célzott kezelések. Ezek hatékonysága sokszor felülmúlja a kemoterápiás kezelések eredményeit jelentősen kisebb toxicitás mellett, a beteg a kezelést sokkal jobban tolerálja. Az új kezelési lehetőségek a korábbi kezelésekre nem reagáló betegek esetén is lehetőséget adnak a betegség féken tartására. A szerző ismerteti a legfontosabb új gyógyszereket. A kemoterápiás szerek közül a pixantron és bendamustin alkalmazását ismerteti. A monoklonális antitestek közül megemlíti a rituximab-, ofatumumab-, obinotuzumabkezeléssel elért eredményeket és bemutatja a brentuximab vedotin, inotuzumab ozogamicin toxinnal konjugált antitesteket. Az immunválasz befolyásolása révén ható bispecifikus antitest, a blinatumomab hatása bemutatásra kerül és az immunellenőrzőpont-gátló gyógyszerek új csoportját (pembrolizumab, nivolumab) is bemutatja. Az epigenetikus szabályozás, mint terápiás target egyre jelentősebb hatással bír, számos eredmény van abexinostat, vorinostat, belinostat, panobinostat alkalmazásával. Az immunmoduláns hatású thalidomid, lenalidomid is ígéretes monoterápiában és kombinációban is. Ugyancsak fontos új terápiás célpont a proteaszómagátlás, ahol a bortezomid, carfilzomib és ixazomib alkalmazásával vannak adatok. Mindezen kezelések megjelenése számos új lehetőséget adott a kezelőorvosnak a limfómák kezelése során. Magyar Onkológia, Vol 61, Nr. 1, 89-96, 2017

Kulcsszavak: limfóma; proteaszóma; immunmoduláns; antitest; hiszton-deacetiláz

Drug therapy of lymphomas. The therapy of lymphomas has undergone a major expansion during the last decade. Novel therapeutic targets have appeared beyond classical chemotherapeutic combinations. These novel drugs have very pronounced action across lymphoma types, and their toxicity profile is usually better tolerable compared to standard chemotherapies. These new therapies are enabling us to offer treatment to those patients who have refractory disease, and we had no option to treat them before these drugs. The author describes several new therapeutic options. New chemotherapeutic drugs are pixantrone and bendamustin. Monoclonal antibodies, like rituximab, ofatumumab, obinotuzumab are described, and conjugated antibodies like brentuximab vedotin and inotuzumab ozogamicin are also discussed. The bispecific antibody blinatumomab can modulate the immune response, and the new class of immune checkpoint inhibitors (pembrolizumab, nivolumab) is also discussed. Therapies targeting the epigenetic regulatory network are also important. Several studies reported promising results of abexinostat, vorinostat, belinostat and panobinostat. The new class of immunomodulatory drugs (imids) is also growing, results with thalidomid and lenalidomid are discussed. The proteasome inhibitors are offering new combinations, with the use of bortezomid, carfilzomib, ixazomib. All these new drugs described above offer to the physician several therapeutic options to better treat patients with lymphoma. Hungarian Oncology, Vol 61, Nr. 1, 89-96, 2017

Keywords: lymphoma; proteasome; immunomodulatory; antibody; histone deacetylase


Beküldve: 2016. május 1.; elfogadva: 2016. június 15.
Elérhetőség: Dr. Gergely Lajos, Hematológiai Tanszék, Belgyógyászati Intézet, Debreceni Egyetem ÁOK, 4032 Debrecen Nagyerdei krt. 98.; Tel: 30-690-8180; E-mail: lgergely.work@gmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad