MAGYAR ONKOLÓGIAVol 61, No. 1, 2017

 Áttekintés

Az akut mieloid leukémia genetikai és patológiai sajátosságai

Rajnai Hajnalka, Király Péter Attila

I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest

A molekuláris genetika robbanásszerű fejlődése a malignus myeloid neopláziák heterogenitásának hátterében számos visszatérő genetikai eltérést tárt fel. E mutációk felfedezése, majd ezt követően széleskörű prognosztikai vizsgálata fontos előrelépést jelentett az akut myeloid leukémia (AML) klinikai heterogenitásának megértésében. Jelen közleményünkben összefoglaljuk a de novo és szekunder AML kialakulásának hátterét, illetve a betegség progressziójához és a relapszushoz vezető tényezőket. AML-ben bizonyos gének eltéréseinek vizsgálata a mindennapi diagnosztika fontos részévé vált. Segítségükkel a betegek individuális rizikóbesorolása válik lehetővé, továbbá e mutációk terápiás célpontokat is jelenthetnek. Magyar Onkológia, Vol 61, Nr. 1, 21-28, 2017

Kulcsszavak: akut myeloid leukémia; genetikai háttér; klonális heterogenitás

Pathogenesis and genetic landscape of acute myeloid leukemia. The recent advances in the field of molecular biology have enabled a more comprehensive genomic analysis in myeloid malignancies. The studies have unveiled recurrent somatic mutations in several genes illuminating the clinical heterogeneity of these diseases. In this review, we discuss the pathogenesis of de novo and secondary acute myeloid leukemia (AML) in view of recent findings. Mutational analysis of several genes are already included in the everyday diagnostic procedure of AML. The identification of these mutations enables improvements in risk-stratification strategies and provides new potential targets for treatment of AML. Hungarian Oncology, Vol 61, Nr. 1, 21-28, 2017

Keywords: acute myeloid leukemia; genetic background; clonal heterogeneity


Beküldve: 2016. február 15.; elfogadva: 2016. március 20.
Elérhetőség: Dr. Rajnai Hajnalka, I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, 1085 Budapest Üllői út 26.; Tel: +36 20 374 50 65; E-mail: rajnai.hajnalka@med.semmelweis-univ.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad