MAGYAR ONKOLÓGIAVol 61, No. 1, 2017

 Áttekintés

A driver és szubklonális mutációk szerepe a primer mielofibrózis patogenezisében

Mózes Réka1, Gángó Ambrus2, Boha Zsófia2, Csomor Judit1, Bödör Csaba2

1I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest
2MTA-SE Lendület Molekuláris Onkohematológia Kutatócsoport, I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest

A primer mielofibrózis (PMF) klonális, a Philadelphia-kromoszóma-negatív mieloproliferatív neopláziák csoportjába tartozó, hemopoetikus őssejt eredetű megbetegedés. Diagnózisa csontvelői morfológián alapszik, amely mellett major diagnosztikus kritérium a driver mutációk: a JAK2 V617F pontmutáció, az MPL és kalretikulin (CALR) génmutációk egyikének megléte. A mielofibrózis progressziójában szubklonális mutációk jelentős szerepet játszanak, amelyek közül a leglényegesebbek az ASXL1, TET2, IDH1/2, EZH2, SRSF2 és TP53 mutációi. A progresszió folyamatos, azonban esetenként eltérő időbeli lefutást mutat. Klinikai adatoktól független rizikófaktornak bizonyult az úgynevezett „tripla-negatív” genotípus, a magas molekuláris rizikócsoport (HMR, high molecular risk) és a CALR-/ASXL1+ genotípus, amelyek közül a legutóbbi önmagában indikálja a csontvelő-transzplantációt a jelenleg legelfogadottabb, klinikai adatokon alapuló rizikócsoport-besorolástól, a DIPSS-Plus rizikócsoporttól függetlenül. Magyar Onkológia, Vol 61, Nr. 1, 36-45, 2017

Kulcsszavak: primer mielofibrózis; magas molekuláris rizikó; CALR-/ASXL1+ genotípus; driver mutációk; szubklonális mutációk

The role of driver and subclonal mutations in pathogenesis of primary myelofibrosis. Primary myelofibrosis (PMF) is a Philadelphia chromosome negative, clonal myeloproliferative neoplasm characterised by a progressive nature. Morphologically, the bone marrow biopsy shows features of abnormal proliferation of terminally differentiated megakaryocytes and subsequent bone marrow fibrosis. The molecular landscape of PMF includes phenotypic driver mutations (JAK2 V617F, CALR and MPL) which represent major diagnostic criteria, and subclonal mutations that also occur in several other myeloid diseases, but have a prognostic value in disease progression of MF. The most important subclonal mutations affect the genes ASXL1, TET2, IDH1/2, EZH2 and TP53. Triple negative genotype and the high molecular risk genotype and CALR-/ASXL1+ are associated with adverse survival with the latest indicating stem cell transplantation independently of the DIPSS-plus score. Hungarian Oncology, Vol 61, Nr. 1, 36-45, 2017

Keywords: primary myelofibrosis; high molecular risk; CALR-/ASXL1+ genotype; driver mutations; subclonal mutations


Beküldve: 2016. január 17.; elfogadva: 2016. április 13.
Elérhetőség: Dr. Mózes Réka, I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, 1085 Budapest Üllői út 26.; Tel: 06/20-825-0277; E-mail: mozesreka@yahoo.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad