MAGYAR ONKOLÓGIAVol 60, No. 4, 2016

 Közlemény

Az EBT2 önhívó filmek sugárterápiás klinikai alkalmazhatóságának vizsgálata

Zongor Zsuzsánna1, Béla Dalma1, Király Réka1, Stelczer Gábor1, Major Tibor1, Pesznyák Csilla2

1Sugárterápiás Centrum, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
2Nukleáris Technika Tanszék, BME TTK, Budapest

Vizsgálatunk célja az EBT2 önhívó filmek fizikai tulajdonságainak megismerése és klinikai alkalmazási feltételeinek meghatározása volt. A filmeket különböző technikával készült tervek alapján (3D konformális – 3DCRT, intenzitásmodulált – IMRT és sztereotaxiás – SBRT) technikával sugaraztuk be, majd összehasonlítottuk a tervezőrendszerből exportált dóziseloszlással. Az elemzéshez két különböző gyártó filmelemző szoftverét használtuk: PTW Mephysto és FilmQA Pro. A tervek összehasonlítását gamma-analízissel végeztük, 3%, 3 mm-es, illetve 2%, 2 mm-es gamma-kritériumra. PTW Mephysto, illetve FilmQA Pro szoftverrel végzett gamma-analízis eredményei 3%, 3 mm-es feltételekre: 3DCRT (95,5/100%), IMRT (97/99,9%), SBRT (99,7/100%). A 2%, 2 mm-es gamma-kritérium esetén 3DCRT (87,1/98,9%), IMRT (92/98,5%), SBRT (96,7/97,9%) eredményeket kaptunk. Megállapítható, hogy megfelelő
használat mellett a szkenner tulajdonságai nem befolyásolják az eredményeket. Mindkét kiértékelő szoftver alkalmas a filmek kalibrálására, kiértékelésére. Az EBT2 önhívó film alkalmas a sugárterápiás tervek kétdimenziós ellenőrzésére. Magyar Onkológia, Vol 60, Nr. 4, 299-304, 2016

Kulcsszavak: EBT2 film; intenzitásmodulált; gamma-analízis; radiokróm

Investigating the clinical applicability of EBT2 self-developing films. The purpose of the study was to investigate the physical properties of the EBT2 radiochromic films and define the conditions of its clinical applicability. We irradiated the films with different treatment techniques 3D conformal (3DCRT), intensity-modulated (IMRT) and stereotactic body radiotherapy with arc therapy (SBRT), and then compared the data with the dose distribution exported from the treatment planning system (Eclipse). Two film analysis softwares were investigated for the comparison: PTW Mephysto and FilmQA Pro. The comparisons of dose distributions were performed with gamma analysis, and the gamma criterion was 3%, 3mm, and 2%, 2mm. The gamma analysis results by the two programs were the following, (PTW/FilmQA Pro) with 3%, 3mm gamma criterion: 3DCRT (95,5/100%), IMRT (97/99,9%), SBRT (99,7/100%). In case of 2%, 2mm the results were: 3DCRT (87,1/98,9%), IMRT (92/98,5%), SBRT (96,7/97,9%). Based on the results it can be stated that during proper use, the features of the scanner do not affect the results. Both evaluation softwares are suitable for calibrating and evaluating films, moreover, performing the gamma analysis. The EBT2 film is suitable for the two-dimensional controlling of radiation therapy plans. Hungarian Oncology, Vol 60, Nr. 4, 299-304, 2016

Keywords: EBT2 film; intensity-modulated; gamma analysis; radiochromic


Beküldve: 2016. április 19.; elfogadva: 2016. május 25.
Elérhetőség: Dr. Zongor Zsuzsánna, Sugárterápiás Centrum, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: 1224-8600/3902; E-mail: zongorzs@gmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad