MAGYAR ONKOLÓGIAVol 60, No. 4, 2016

 Közlemény

Az RMI- és a ROMA-index petefészekrákelőrejelző hatékonyságának vizsgálata adnextumorokban

Krascsenits Géza1, Balázs Boglárka1, Dudnyikova Anna1, Purcsi Katalin1, Orosz Enikő2, Pete Imre1

1Nőgyógyászati Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
2Központi Laboratórium, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

Az RMI- és a ROMA-index predikciós értékét vizsgáltuk bizonytalan dignitású adnexképlettel rendelkező betegekben, annak meghatározása érdekében, hogy e vizsgáló módszerek alkalmazásával hogyan lehetne a petefészek-daganatok korai felismerését elősegíteni. Tanulmányunkba az Országos Onkológiai Intézet Nőgyógyászati Osztályán kezelt 162 beteget vontunk be. A betegeknél klinikai vizsgálattal bizonytalan dignitású adnexképletet találtunk, és valamennyi betegnél műtéti megoldást terveztünk. Annak érdekében, hogy az RMI- és a ROMA-teszt működését értékelni tudjuk, minden betegben az adnexképlet felfedezésével egyidejűleg, a kivizsgálás részeként CA-125- és HE4-meghatározást, valamint ultrahangos vizsgálatot is végeztünk. Vizsgáltuk a betegek menopauzális státuszát, és a kapott értékek alapján végeztük az RMI és a ROMA kiszámítását. A műtét végleges típusát az intraoperatív fagyasztásos szövettani vizsgálat eredménye határozta meg. Az RMI és ROMA hatékonyságának vizsgálatához a műtéti preparátumból készült végleges szövettani vizsgálatok eredményeit használtuk. A vizsgálati eredmények alapján az RMI teljes anyagra vonatkoztatott szenzitivitása 82,0%, specificitása 85,1% volt, míg a ROMA esetében ugyanezen értékek 88,5%-nak és 72,3%-nak bizonyultak. Posztmenopauzában jobb szenzitivitási értékeket találtunk, RMI: 90,9%, ROMA: 95,5%, mindkét esetben kismértékben csökkent specificitás mellett, RMI: 82,8%, ROMA: 60,7%. Premenopauzában az RMI szenzitivitása jelentősen csökkent (58,8%), míg a specificitása nőtt (88,4%). A ROMA esetében premenopauzában a szenzitivitás csökkenése szintén megfigyelhető, de a kapott érték lényegesen magasabb, mint az RMI esetében (70,6% vs. 58,8%), a specificitás viszont 14%-kal lett alacsonyabb, mint amit az RMI esetében mértünk (74,4% vs. 88,4%). Anyagunkban az adnexképlet dignitásának megítélésére használt RMI és ROMA predikciós vizsgálatok jól teljesítettek. A kapott szenzitivitási és specificitási értékek jól megfeleltek a nemzetközi adatoknak. Bár a két módszer teljesítménye különbözik premenopauzában, illetve posztmenopauzában, együttes alkalmazásuk jól kiegészíti egymást. A vizsgálatba bevont betegeink között 61 malignus folyamatot sikerült azonosítani, ami azt jelenti, hogy csak 3 beteget kellett megoperálni ahhoz, hogy egy malignus folyamat felismerésre kerüljön. Javasoljuk az RMI és ROMA döntéstámogató pontozásos rendszerek széleskörű alkalmazását, egyben a feltételezett malignus adnexképlettel rendelkező betegek centrumba irányítását. Magyar Onkológia, Vol 60, Nr. 4, 320-327, 2016

Kulcsszavak: adnextumor; petefészekrák; rizikóbecslés; RMI; ROMA

Investigating the predictive value of RMI and ROMA indices in patients with ovarian tumors of uncertain dignity. We were investigating the predictive value of RMI and ROMA indices in patients with ovarian tumors of uncertain dignity, in order to determine whether these methods are suitable for the early detection of ovarian malignancy. Our study included 162 patients treated at the Gynecological Department of the National Institute of Oncology (Budapest, Hungary). These patients were diagnosed with ovarian tumor of uncertain dignity, and were admitted to our Department with the purpose of gynecological surgery. Each of them had CA-125, HE4 blood tests and ultrasound scan in order to calculate RMI and ROMA indices and to study their effectiveness. In every case, the final type of surgery was determined by intraoperative frozen section examination results. Efficacy of RMI and ROMA indices was detected by the final histological examination taken from the same material that was sent for intraoperative frozen section. The sensitivity and specificity of RMI index was 82.0% and 85.1%, respectively, while ROMA index sensitivity and specificity was 88.5% and 72.3%. The results were better in postmenopausal women: RMI sensitivity had increased to 90.9% and specificity to 82.8%. ROMA index sensitivity reached 95.5% with a specificity of 60.7%. Thus premenopausal RMI sensitivity significantly decreased (58.8%), and specificity had surged (88.4%). In case of premenopausal ROMA results sensitivity had declined, though the results are much better than for RMI (70.6% vs. 58.8%), while specificity was 14% less than that of RMI (74.4% vs. 88.4%). According to our study, RMI and ROMA indices are good methods for identifying the dignity of malignant ovarian tumors. The sensitivity and specificity results are in accordance with international literature. Even though the premenopausal and postmenopausal values are different, RMI and ROMA tests complement each other and are excellent for predicting the dignity of a tumor. With the help of these indices 61 cases of malignancy were detected, which means that we have to operate only 3 patients in order to detect 1 case of malignancy Hungarian Oncology, Vol 60, Nr. 4, 320-327, 2016

Keywords: adnexal masses; ovarian cancer; risk evaluation; RMI; ROMA


Beküldve: 2015. október 13.; elfogadva: 2015. november 27.
Elérhetőség: Dr. Krascsenits Géza, Nőgyógyászati Osztály, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György utca 7-9.; Tel: 36-1-224-8600/1273; E-mail: krascsenits.geza@gmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad