MAGYAR ONKOLÓGIAVol 60, No. 4, 2016

 Egyéb

Humán daganatsejtek migrációjának és proliferációjának onkogénfüggő szabályozása

Garay M Tamás

Patológiai Tudományok Doktori Iskola, Semmelweis Egyetem, Budapest

A szolid tumorok nagy mortalitása elsősorban inváziós és áttétképző képességüknek tulajdonítható. E folyamatok alapvetően függenek a sejtmozgás és sejtosztódás szabályozásától. A sejtmozgást és sejtosztódást befolyásoló növekedésifaktor- (GF) receptor jelátviteli útvonalak onkogén mutációi mind a tumorok kialakulásában, mind célzott terápiájukban meghatározóak. Videomikroszkópos kísérleteink során szignifikáns pozitív korrelációt találtunk sejtmozgás és sejtosztódás között melanóma- és tüdőráksejteken, így a „go or grow” hipotézist nem sikerült megerősíteni. Továbbá bemutattuk, hogy kollagéngélbe ágyazott agydaganatsejtek szferoidjainak inváziója a proliferáció gátlása mellett is bekövetkezik. A melanómasejtek EGF- és FGF2-kezeléssel szemben mutatott érzékenysége függött a BRAF és NRAS gének mutációitól, ezzel szemben a GF-receptorok tirozinkináz-aktivitásának gátlása nem mutatott mutációfüggést. A prenilációgátlás a BRAF-mutáns/PTEN-vad sejtek kivételével csökkentette a melanómasejtek kolóniaképző képességét, ugyanakkor in vitro növelte a migrációt BRAF-mutáns és in vivo az áttétképző képességet dupla vad típusú melanómasejteken. Az aktivin-jelátvitel (TGF-β fehérjecsalád) gátlása csökkent osztódást, serkentése megnövekedett migrációt okozott mezoteliómasejteken, így az aktivin-jelátvitel ígéretes célpontja lehet célzott terápiás beavatkozásoknak. Összefoglalva elmondható, hogy a tumorsejtek osztódása sem nem akadálya, sem nem előfeltétele a sejtek migrációjának és inváziójának. Továbbá igazoltuk, a különböző onkogén mutációk eltérően befolyásolhatják a tumorsejtek migrációját és proliferációját. Mindazonáltal ígéretes támadáspontjai lehetnek célzott terápiáknak, ugyanakkor nagymértékben befolyásolhatják azok hatását. Magyar Onkológia, Vol 60, Nr. 4, 339-342, 2016

Kulcsszavak: proliferáció; migráció; növekedési faktor receptor jelávitel; "go-or-grow" hipotézis

Oncogen dependent regulation of the migration and proliferation of human tumor cells. The high mortality of solid tumors can be attributed to their invasive and metastatic potential that is based on their migration and proliferation. Importantly, growth factor receptor (GF) signaling pathways regulating proliferation and migration are often affected by oncogenic mutations and are important targets for antitumor therapy. We found positive correlation between migration and proliferation in melanoma and lung cancer cells using videomicroscopy, not supporting the “go or grow” hypothesis. Furthermore, the invasion into collagen I matrices from brain tumor spheroids was not impaired upon the inhibition of proliferation. Sensitivity of human melanoma cells towards EGF and FGF2 treatment but not against GF receptor tyrosine kinase inhibitors was oncogenic BRAF or NRAS mutation status dependent. Prenylation inhibition failed to decrease clonogenic growth in BRAF mutant but PTEN wild-type melanoma lines but increased migration in BRAF-mutant cells. In certain mesothelioma cells, activin signaling showed a pro-tumorigenic effect suggesting activin as a valuable candidate for therapeutic interference. In summary, our findings demonstrate that proliferation is neither an obstacle nor a prerequisite for tumor cell invasion. Furthermore, the specific oncogenic mutations may differentially regulate migration and proliferation of tumor cells. Therefore, they are not only therapeutic targets but can also profoundly influence the efficacy of various therapies. Hungarian Oncology, Vol 60, Nr. 4, 339-342, 2016

Keywords: proliferation; migration; growth factor receptor signaling; "go or grow" hypothesis


Beküldve: 2015. január 23.; elfogadva: 2015. március 28.
Elérhetőség: Garay M Tamás, Patológiai Tudományok Doktori Iskola, Semmelweis Egyetem, 1091 Budapest II. Sz. Patológiai Intézet, Üllői út 93.; Tel: 459-1500/53522; E-mail: garay.tamas@med.semmelweis-univ.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad