MAGYAR ONKOLÓGIAVol 60, No. 3, 2016

 Áttekintés

A képalkotó vizsgálómódszerek alkalmazása az emlődaganatok korszerű szűrésében, diagnosztikájában és ellátásában – Szakmai útmutató a III. Emlőrák Konszenzus Konferencia alapján

Forrai Gábor,1, Ambrózay Éva2, Bidlek Mária3, Borbély Katalin3, Kovács Eszter3, Lengyel Zsolt4, Ormándi Katalin5, Péntek Zoltán6, Riedl Erika7, Sebő Éva8, Szabó Éva9

1Duna Medical Center, Budapest
2Mamma Zrt., Kecskemét
3Országos Onkológiai Intézet, Budapest
4Pozitron Kft., Budapest
5SZTE, Szeged
6Mamma Rt., Budapest
7MHEK Honvédkórház, Budapest
8Kenézy Kórház, Debrecen
9Perla Kft., Érd

Emlőbetegségek diagnosztikájára specializált radiológus és nukleáris medicina szakorvosok a kecskeméti III. Emlőrák Konszenzus Konferencián felfrissítették az emlődaganatokkal kapcsolatos állásfoglalásukat. Javaslatot tesznek ezúton arra, hogy az emlődaganatok szűrése, diagnosztikája és ellátása ezen irányelvek szerint történjen. A jelen szakmai útmutató tartalmazza a legújabb technikai fejlesztéseket, a legfrissebb kutatások eredményeit, beleértve a képalkotó eljárásoknak a terápiában és követésben betöltött szerepét. Részleteztük a hazai fejlesztési javaslatainkat, és érintjük a határterületeket (igazságügyi szakértés, média, szabályozás, finanszírozás) is. Az anyag teljes egyeztetésre került a társszakmákkal. Magyar Onkológia, Vol 60, Nr. 3, 181-193, 2016

Kulcsszavak: mammográfia; emlőultrahang; emlőszűrés; emlő-MRI; biopszia; PET/CT

Use of imaging methods in the current screening, diagnostics and treatment of breast cancer – Professional guidelines. 3rd Breast Cancer Consensus Meeting.. Breast radiologists and nuclear medical specialists have refreshed their previous statement text during the 3rd Hungarian Breast Cancer Consensus Meeting. They suggest taking into consideration this actual protocol for the screening, diagnostics and treatment of breast tumors, from now on. This recommendation includes the description of the newest technologies, the recent results of scientific research, as well as the role of imaging methods in the therapeutic processes and the follow-up. Suggestions for improvement of the Hungarian current practice and other related issues as forensic medicine, media connections, regulations, and reimbursement are also detailed. The statement text has been cross-checked with the related medical disciplines. Hungarian Oncology, Vol 60, Nr. 3, 181-193, 2016

Keywords: mammography; breast ultrasound; breast screening; breast MRI; biopsy; PET/CT


Beküldve: 2016. július 4.; elfogadva: 2016. július 20.
Elérhetőség: Dr. Forrai Gábor,, Duna Medical Center, 1095 Budapest Lechner Ödön fasor 7.; Tel: +(36)1-790-7070; E-mail: forrai.gabor@t-online.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad