MAGYAR ONKOLÓGIAVol 60, No. 2, 2016

 Áttekintés

A krónikus limfocitás leukémia genetikai háttere az újgenerációs szekvenálás korszakában

Marosvári Dóra1, Alpár Donát1, Király Péter Attila1, Rajnai Hajnalka1, Reiniger Lilla2, Bödör Csaba1

1I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, MTA-SE Lendület Molekuláris Onkohematológia Kutatócsoport, Budapest
2II. Sz. Patológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, MTA-SE NAP, Agyi Áttét Kutatócsoport, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest

A krónikus limfocitás leukémia (CLL) a fejlett országokban a leggyakoribb érett B-sejtes non-Hodgkin-limfóma. Az újgenerációs szekvenálás megjelenésével az elmúlt években exponenciálisan növekedtek ismereteink a betegség kialakulásáról és progressziójáról. A teljes genom és exom vizsgálata során nagyfokú betegek közötti genetikai heterogenitás igazolódott. A legkülönbözőbb jelátviteli utakhoz tartozó CLL driver géneket azonosítottak, melyeknek prognosztikai és terápiás szerepük lehet. Csupán néhány gént írtak le, melyek az esetek legalább 15-20%-ában hordoztak mutációt, viszont számos alacsony frekvenciával mutálódott gént és nagyfokú betegen belüli genetikai heterogenitást figyeltek meg. A terápiaindukált klonális evolúció jelenségét is kimutatták a betegség lefolyása során, ami szerepet játszhat a kemorezisztencia kialakulásában. A CLL genetikai alapjainak alaposabb megismerésével lehetőség nyílik a betegek pontosabb rizikóbecslésére és az új terápiás lehetőségek hatékonyabb alkalmazására. Magyar Onkológia, Vol 60, Nr. 2, 118-125, 2016

Kulcsszavak: krónikus limfocitás leukémia; újgenerációs szekvenálás; driver mutációk; klonális evolúció

The genetic landscape of chronic lymphocytic leukemia. Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is the most frequent mature B-cell non-Hodgkin’s lymphoma in the Western countries. The recent next-generation sequencing (NGS) studies lead to an exponential increase in our knowledge of the pathogenesis and progression of CLL. Whole genome and exome sequencing studies revealed a remarkable inter- and intra-patient genetic heterogeneity with a significant therapy-induced clonal evolution in the majority of the patients. Driver mutations were identified in components of various signalling pathways and cellular processes with notable prognostic and therapeutic relevance. Interestingly, these studies revealed only a few genes mutated in at least 15-20% of the patients with a larger number of genes mutated in a smaller proportion of patients. This improved understanding of the genomic landscape of CLL has opened new avenues for a more precise patient stratification and rational application of novel, more effective targeted therapies. Hungarian Oncology, Vol 60, Nr. 2, 118-125, 2016

Keywords: chronic lymphocytic leukemia; next-generation sequencing; driver mutations; clonal evolution


Beküldve: 2016. január 6.; elfogadva: 2016. február 6.
Elérhetőség: Dr. Bödör Csaba, I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, MTA-SE Lendület Molekuláris Onkohematológia Kutatócsoport, 1085 Budapest Üllői út 26.; Tel: 0036-1-215-7300/5446; E-mail: bodor.csaba1@med.semmelweis-univ.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad