MAGYAR ONKOLÓGIAVol 60, No. 2, 2016

 Áttekintés

A plazmasejtes mielóma genetikai sajátosságai és patológiája

Timár Botond

I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest

A plazmasejtes mielóma elsősorban az idősebb populációt érintő betegség, amelyet daganatos plazmasejtek okoznak. A jelenlegi tudásunk alapján a mielómát tünetmentes klonális plazmasejt-szaporulat előzi meg, amit monoklonális gammopátiának nevezünk. A mielóma patogenezisének genetikai hátteréről egyre többet tudunk, de összességében még mindig jóval kevesebbet, mint számos más jól jellemzett hematológiai malignitás esetén. Ennek egyik oka, hogy a malignus plazmasejteket, azok alacsony proliferációs készsége miatt nehéz hagyományos citogenetikai módszerekkel vizsgálni. Az elmúlt években, az új molekuláris technikák (génexpressziós profil meghatározása, újgenerációs szekvenálás) térhódításával viszont egyre több információ jut a birtokunkba, amellyel a betegség kialakulásának, progressziójának háttere egyre tisztábbá válik. Az összefoglaló ezeknek a régebbi és újabb ismereteknek egy részébe nyújt betekintést. Magyar Onkológia, Vol 60, Nr. 2, 145-153, 2016

Kulcsszavak: mielóma; genetika; plazmasejt; szubklonális

The pathology and genetic background of myeloma. Plasma cell myeloma is a heterogeneous hematologic malignancy of plasma cells, occurring dominantly in the elderly population. It is now accepted that all myeloma cases are preceded by a clinically silent expansion of clonal plasma cells, known as monoclonal gammopathy of undetermined significance. Our knowledge on the genetics of myeloma is still limited and lags behind other well-characterized hematological malignancies. One of the reasons of this fact is the difficulty to induce metaphases within the malignant plasma cell population. With the development of new molecular techniques (microarrays and next generation sequencing), our understanding of the pathogenesis and progression of myeloma has been highly improved in the past years. This review offers an insight into this newly gained knowledge. Hungarian Oncology, Vol 60, Nr. 2, 145-153, 2016

Keywords: plasma cell; myeloma; genetics; subclonality


Beküldve: 2016. január 5.; elfogadva: 2016. február 23.
Elérhetőség: Dr. Timár Botond, I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, 1085 Budapest Üllői út 26.; Tel: +36-20-8250255; E-mail: timar.botond@med.semmelweis-univ.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad