MAGYAR ONKOLÓGIAVol 60, No. 1, 2016

 Közlemény

A tumorban felhalmozódó B-limfociták genetikai információja, mint az immun T-sejt vezette tumorellenes „autó” (CAR, kiméra antigénreceptor) célba irányító „GPS”-e

Kotlan Beatrix1, Csuka Orsolya2, Tóth László3, Farkas Emil3, Plótár Vanda4, Horváth Szabolcs4, Éles Klára4, Olasz Judit2, Tóth József4, Kásler Miklós5, Liszkay Gabriella6

1Molekuláris Immunológiai és Toxikológiai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
2Patogenetikai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
3Daganatsebészeti Központ, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
4Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
5Igazgatóság, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
6Bőrgyógyászati Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A géntechnológiai fejlesztések nagy lendületet adtak T-sejtek kombinált antigénreceptorainak (chimeric antigen receptors, CARs) előállítására, amelyek ígéretes rákterápiás lehetőségek alapjai. Kiindulási célunk pontos és jól tolerálható tumorellenes antitestek definiálása volt, mivel az a CAR T-sejtes technika fontos igénye. Tumorinfiltráló B-limfocita (TIL-B) eredetű fágkönyvtárak létrehozásával tumorellenes egyláncú antitestfragmenseket (scFv) sikerült szelektálnunk. Ezen immunglobulin variábilis génrégiók DNS-szekvenciáját megfelelő génmódosító technika révén T-sejtekbe építve, azok új tumorantigén-kötő specificitást kapnak. Az általunk bevezetett új stratégia a TIL-B-sejtek egyedi, erősen tumorasszociált diszialilált glikoszfingolipideket (GD3 gangliozidok) felismerő képességét használja fel. Az ily módon feltárt specifikus antitestfragmenseket használtuk szolid tumorokban potenciálisan alkalmazható GD3 gangliozid CAR génkonstrukciók létrehozására. Magyar Onkológia, Vol 60, Nr. 1, 64-71, 2016

Kulcsszavak: tumorinfiltráló B-limfocita; kiméra antigénreceptor; diszialilált glikoszfingolipid

Genetic information from tumor-infiltrating B lymphocytes as a driver tool (“GPS”) for anti-tumor T cell CARs. The rapidly growing field of gene therapy techniques to modify T cells with chimeric antigen receptors (CARs) for cancer care solutions, reached considerable achievements. However, there is an urgent need of reliable, well tolerable tumor-associated antigen specific antibodies. Tumor-infiltrating B (TIL-B) cell originated single chain Fv (scFv) gene regions could be selected with tumor specificity. DNA sequences of these antibody variable regions were subjects to get engineered into new CAR constructs. Our novel strategy harnesses tumor-infiltrating B cells’ unique capacity to reveal highly tumor-associated disialylated glycosphingolipids (GD3 gangliosides). We used these human antibody fragments for generating GD3 ganglioside specific CAR gene constructs for potential usage in solid tumors. Hungarian Oncology, Vol 60, Nr. 1, 64-71, 2016

Keywords: tumor-infiltrating B lymphocytes; chimeric antigen receptor; disialylated glycosphingolipids


Beküldve: 2016. február 11.; elfogadva: 2016. február 18.
Elérhetőség: Dr. Kotlan Beatrix, Molekuláris Immunológiai és Toxikológiai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth Gy. u. 7-9.; Tel: 224-8600/ 3294; E-mail: kotlanb@netscape.net

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad