MAGYAR ONKOLÓGIAVol 60, No. 1, 2016

 Egyéb

A melanoma korai felismerését javító prevenciós program szükségessége hazánkban az epidemiológiai adatok tükrében

Tóth Veronika

Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest

A melanoma emelkedő incidenciája, agresszív metasztatizáló hajlama miatt a daganat megelőzése, korai felismerése elsődleges fontosságú. Tekintettel arra, hogy túlélését a stádium határozza meg, felmértük a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikán az újonnan diagnosztizált melanomás betegek stádium szerinti megoszlását. Hiánypótló munkánk során a Nemzeti Rákregiszter adatállományához képest új, prognosztikai szempontból vizsgáltuk a tumorokat. Megállapítottuk, hogy a Semmelweis Egyetemen nemzetközi összehasonlításban is magas (43,8%) a legkorábbi, IA stádiumban diagnosztizált, jó prognózisú melanomák aránya. Hasonlóképpen kedvező a kifejezetten alacsony százalékban (0,4%) szereplő legrosszabb prognózisú, IV-es stádiumú daganatok előfordulása. A melanoma kockázatának felmérése céljából speciális munkahelyi körülmények között (paksi atomerőmű) szűrővizsgálatot végeztünk. Az eredmények alapján megállapítottuk, hogy a hazai népességhez viszonyítva az erőmű dolgozóinál a melanoma incidenciája nem emelkedett. 556 dolgozó szűrése során egy in situ melanomát diagnosztizáltunk. Az adatok alapján a daganat kialakulásában nem a munkahelyi veszélyeztetettség, hanem a bőrt ért ultraibolya sugárzás játszhatott szerepet. Vizsgálatunk felhívja a figyelmet arra is, hogy epigenetikai tényezők melanomát indukáló hatásának vizsgálatakor elengedhetetlen az UV-sugárzás szerepének értékelése az álpozitív összefüggések kiszűrése céljából. A melanomát követő további tumorok kockázatának megítélésére felmértük a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika melanomával gondozott betegeinél kialakult második primer daganatokat. Eredményeink rámutattak, hogy melanomát követően egy második primer tumor kialakulásának a kockázata szignifikánsan, 11–15-szörösen emelkedett. A magasabb rizikó elsősorban a második primer melanoma és nem-melanoma bőrdaganatok megnövekedett előfordulásából adódott. A bőrdaganatokon kívül néhány belszervi tumor esetében is szignifikánsan magasabb kockázatot találtunk. Eredményeink arra utalnak, hogy melanomával gondozott betegeknél mind a bőr, mind a belszervi malignus tumorok szűrése a fokozott előfordulás miatt kiemelt figyelmet érdemel. A melanoma incidenciájának csökkenése, a korai stádiumban felismert tumorok arányának és a túlélés növekedésének érdekében fontos szerepet töltene be a 2000-es évek második felében indult hazai felvilágosító és szűrőprogramok folytatása és annak biztosítása, hogy a bőrdaganatokkal kapcsolatos információk minél szélesebb körhöz, a legfiatalabb nemzedéktől a legidősebbig eljussanak. Magyar Onkológia, Vol 60, Nr. 1, 78-83, 2016

Kulcsszavak: melanoma; stádium; szűrés; atomerőmű; második primer tumor

Necessity of the development of a melanoma prevention program in Hungary - in the light of epidemiological data. The prevention and the early diagnosis of melanoma malignum are essential because of the aggressive spreading and poor therapeutic response of the tumor. Since survival mainly depends on the tumor stage, in the first part of the Ph.D. thesis the stage distribution of melanomas was assessed in the melanoma patients treated at the Department of Dermatology, Dermatooncology and Venerology, Semmelweis University. This work filled a gap, because the Hungarian National Cancer Registry, similarly to other cancer registries, does not include the tumor stages. The results of the assessment showed that most of the patients (43.8%) belonged to stage IA, while only 0.4% of them were in stage IV. In comparison with international studies from Western Europe, Australia and the United States, the distribution of our patients was highly favorable concerning stages IA and IV. To assess the risk of melanoma among special work circumstances (Nuclear Power Plant of Paks) the Department of Dermatology, Dermatooncology and Venerology organized an oncodermatological screening. The results of the screening confirmed that melanoma incidence was not elevated among the nuclear industry workers compared to the general Hungarian population. Among the 556 examined workers we found one melanoma in situ, and the medical history of this patient suggested that UV exposure rather than ionizing radiation could have been the cause of this tumor. Our results also underline the necessity of analyzing skin effects of UV light to avoid false positive correlations. The risk of second primary cancers among melanoma survivors was also assessed in our Department. The findings suggest that the risk of all second primary tumors significantly, 11-15-times increased after having a former melanoma, compared to the general population. The higher risk was mostly caused by the elevated incidence of second primary melanoma and non-melanoma skin cancers. Besides skin tumors, the risk of some internal malignancies was also significantly higher. Our results emphasize that the regular oncologic control is crucial after having melanoma in order to diagnose a second skin or internal malignancy early. Melanoma awareness, primary and secondary prevention programs would be highly necessary to decrease the number of new melanomas, to increase the rate of the early diagnosed tumors and to improve survival. Hungarian Oncology, Vol 60, Nr. 1, 78-83, 2016

Keywords: melanoma; stage; screening; atomic power plant; second primary tumor


Beküldve: 2014. december 21.; elfogadva: 2015. január 14.
Elérhetőség: Dr. Tóth Veronika, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, 1085 Budapest Mária utca 41.; E-mail: toveroka@yahoo.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad