MAGYAR ONKOLÓGIAVol 60, No. 1, 2016

 Áttekintés

A sugárterápia hatása a daganatellenes immunválaszra

A sugárterápia és az immunterápia optimális kombinálásának lehetőségei

Lumniczky Katalin, Sáfrány Géza

Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóság, Országos Közegészségügyi Központ, Budapest

Az elmúlt három évtized a daganatimmunológia és az ezzel párhuzamosan kifejlesztett immunterápiás eljárások robbanásszerű fejlődését hozta, aminek eredményeképpen az immunterápia minden bizonnyal a korszerű daganatellenes kezelés egyik nélkülözhetetlen elemévé fog válni. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy az immunterápia és a hagyományos daganatterápiás modalitások kombinációjának csakis akkor van létjogosultsága, ha minimum additív, de inkább szinergista hatást fejt ki. Az ugyancsak dinamikusan fejlődő sugárbiológia bebizonyította, hogy egyrészt a közhiedelemmel ellentétben a sugárzás nem okoz általános immunszuppressziót, hanem a daganatellenes immunválaszt stimuláló hatással is rendelkezhet, másrészt kimutatta, hogy a sugárzás immunrendszert befolyásoló hatásai nemcsak lokálisan, hanem szisztémásan is érvényesülnek. Mindezen ismeretek fényében felvetődik annak a reális lehetősége, hogy a lokális sugárterápiát hatékonyan kombinálhassuk immunterápiával. Jelen összefoglalónkban először áttekintést adunk a daganatellenes immunválasz azon mechanizmusairól, amelyeket az ionizáló sugárzás befolyásolni képes, majd ezt követően összefoglaljuk azokat a fontosabb immunterápiás eljárásokat, amelyeket preklinikai és/vagy klinikai vizsgálatokban hatékonyan kombinálnak sugárterápiával. Magyar Onkológia, Vol 60, Nr. 1, 46-54, 2016

Kulcsszavak: rosszindulatú daganatok; kombinált kezelés; immunterápia; sugárterápia; daganatellenes immunitás

The effect of radiotherapy on the antitumor immune response. Possibilities to combine radiotherapy with immunotherapy.. The past three decades of immunology research led to a drastic increase in the knowledge of antitumor immune response mechanisms and in parallel to a rapid development in various antitumor immune therapy strategies. This will most probably result in the implementation of immunotherapeutic protocols within the standard anticancer regimens in a very near future. Though, it is obvious that combination of immunotherapy with traditional anticancer treatment modalities will only be legitimate if the combination has at least an additive, or perhaps a synergistic effect. The similarly dynamic progress in the radiobiological knowledge proved that ionizing radiation does not have a general immune suppressing effect, as it has been thought for decades, but might possess certain immune stimulatory effects, as well. It is also known by now that local irradiation due to its out-of-field effects has systemic immune modulatory capacity, too. In the light of all these novel findings the optimal combination between antitumor immunotherapy and radiotherapy has become an increasing option. The first part of the present review summarizes the main antitumor mechanisms that can be influenced by ionizing radiation, and the second part attempts to provide a comprehensive overview of those antitumor immunotherapeutic modalities that are currently being used in combination with radiotherapy in preclinical and/or clinical trials for the treatment of various tumors. Hungarian Oncology, Vol 60, Nr. 1, 46-54, 2016

Keywords: malignant tumors; combined therapy; radiotherapy; immunotherapy; antitumor immunity


Beküldve: 2016. január 5.; elfogadva: 2016. január 22.
Elérhetőség: Dr. Lumniczky Katalin, Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóság, Országos Közegészségügyi Központ, 1221 Budapest Anna u. 5.; Tel: +36-1-482-2010; E-mail: lumniczky.katalin@osski.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad