MAGYAR ONKOLÓGIAVol 60, No. 1, 2016

 Áttekintés

Tumorigenezis: a mintázatfelismerő receptorok és az autofágia jelátviteli összefüggései

Műzes Györgyi, Sipos Ferenc

II. Sz. Belgyógyászati Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest

Egyre több adat támasztja alá az autofágia tumorigenezisben betöltött szerepét. A Toll-like receptorok (TLR) patogén/veszély-asszociált molekuláris mintázatokra (PAMP/DAMP) történő reagálása szintén elősegítheti a tumorképződést és az immunválasz elkerülését. A TLR-ek az immunkompetens sejtek mellett számos tumorsejten is expresszálódnak. Másrészt viszont mind a TLR-ekhez, mind az autofágiához kapcsolódó jelátviteli utak – a sejttípus és a környezet függvényében – tumorszuppresszor hatást is gyakorolhatnak. Az autofágia megítélése az utóbbi években jelentősen változott: az eukarióta sejtek homeosztázisának fenntartása mellett az immunrendszer fontos, integratív eleme, hiszen aktív részese az infekciókontrollnak, a gyulladás és az immunválasz szabályozásának. Úgy tűnik, hogy a PAMP/DAMP-ok révén a TLR-jelátvitel és az autofágia egymással szoros függőségben aktiválódnak, és egymás kölcsönös szabályozására is képesek. A „személyre szabott” kezelés szellemében a jövő kutatásainak egyik várható iránya az egyes daganattípusokra jellemző „egyedi” autofágia-TLR kölcsönhatások felfedése, együttesen a gyulladásos stróma és az immunogenitás sajátosságaival, mely újabb tumorellenes terápiás stratégiák alapjául szolgálhat. Magyar Onkológia, Vol 60, Nr. 1, 55-63, 2016

Kulcsszavak: autofágia; Toll-like receptor; tumorigenezis; gyulladás; immunválasz

Tumorigenesis: interplay of pattern recognition receptors and autophagy. According to recent data, the involvement of autophagy in tumor development is unquestionable. Nevertheless, cell-derived pathogen/danger-associated molecular pattern (PAMP/DAMP)-sensing Toll-like receptors (TLRs) are also able to contribute to tumorigenesis and immune escape of malignantly transformed cells. Besides immunocompetent cells, several types of tumors also exhibit TLRs. TLR- and autophagy-related signaling pathways, on the other hand, may evolve anti-tumor effects in a context dependent cell- and microenvironment-specific mode. Nowadays, the autophagy machinery has been considered as a crucial homeostatic process of eukaryotic cells, and as essential constituent of the immune system influencing antimicrobial and inflammation-related immune responses. Accumulating evidence indicates that TLRs and autophagy are interdependent in response to PAMPs and DAMPs, in addition there is a bi-directional controling cross-modulation between them. Regarding personalized medicine, theoretically, it is reasonable that manipulation of the TLR-autophagy regulatory loop might be adaptable for anti-cancer therapy. Hungarian Oncology, Vol 60, Nr. 1, 55-63, 2016

Keywords: autophagy; Toll-like receptor; tumorigenesis; inflammation; immune response


Beküldve: 2015. november 27.; elfogadva: 2016. január 4.
Elérhetőség: Dr. Műzes Györgyi, II. Sz. Belgyógyászati Klinika, Semmelweis Egyetem, 1088 Budapest Szentkirályi u. 46.; Tel: +36-1-266-0926; E-mail: muzes.gyorgyi@med.semmelweis-univ.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad