MAGYAR ONKOLÓGIAVol 60, No. 1, 2016

 Áttekintés

Immunológiai biomarkerek a rákellenes kezelés hatásának megjóslásában

Ladányi Andrea

Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

Az immunterápiás kezelésmódok új osztályát képviselő, immunellenőrző pontokon ható ellenanyagok a daganatok egyre szélesedő spektrumán bizonyítják tartós klinikai választ kiváltó hatásukat a betegek egy része esetén. A hatékonyság növelése érdekében elsődleges fontosságú olyan biomarkerek kutatása, melyek alapján meg lehetne jósolni a terápiás hatás valószínűségét. A potenciális immunológiai prediktív tényezők vizsgálatának eddigi eredményei azt sugallják, hogy a betegek meglévő – bár önmagában a daganat progresszióját megfékezni nem képes – tumorellenes immunaktivitása megnövelheti a különböző immunterápiák hatásfokát. Az immunológiai mechanizmusok szerepének fontosságát ugyanakkor más rákellenes kezelésmódok, mint a kemo-, sugár- és célzott terápia hatásában is kimutatták. Az immunrendszerben rejlő lehetőségek teljesebb kiaknázása valószínűleg az immunterápiáknak ezekkel, illetve egymással való kombinációja útján lesz lehetséges, mely a beteg és a tumor immunstátuszát jellemző, többkomponensű biomarkerrendszer kifejlesztését teheti szükségessé. Magyar Onkológia, Vol 60, Nr. 1, 4-10, 2016

Kulcsszavak: rákterápia; immunterápia; immunellenőrzőpont- gátlók; biomarker; prediktív marker

Immunologic biomarkers in predicting the efficacy of cancer therapy. Immune checkpoint agents, representing a new class of immunotherapeutic modalities, have proven their beneficial effect inducing durable clinical response in a widening spectrum of tumor types. To enhance their efficacy it is of primary importance to search for biomarkers that could help predict the likelihood of therapeutic effect. Results of studies on potential predictive immunological parameters suggest that the existing antitumor immune activity detectable in the patients, although not sufficient to control tumor progression in itself, could increase the efficacy of different immunotherapies. Moreover, the contribution of immune reactions to the effect of other antitumor treatment modalities as chemo-, radio-, and targeted therapy has also been demonstrated. Combinations of immunotherapies with these and with each other will probably represent treatment approaches resulting in the highest therapeutic effect, which may necessitate the development of biomarker panels with multiple components characterizing the immune status of the patient and the tumor as well. Hungarian Oncology, Vol 60, Nr. 1, 4-10, 2016

Keywords: cancer therapy; immunotherapy; immune checkpoint inhibitors; biomarker; predictive marker


Beküldve: 2015. december 17.; elfogadva: 2015. december 23.
Elérhetőség: Dr. Ladányi Andrea, Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth Gy. u. 7-9.; Tel: +36-1-224-8600/1155, Fax: +36-1-224-8706; E-mail: ladanyi@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad