MAGYAR ONKOLÓGIAVol 59, No. 4, 2015

 Közlemény

A p16 tumorszuppresszor expressziójának prognosztikai szerepe magyarországi szájüregi laphámrákokban

Vánkos Borbála Judit1, Piurkó Violetta1, Suba Zsuzsanna2, Németh Zsolt2, Tímár József1, Kenessey István3

1II. Sz. Patológia Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest
2Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest
3Nemzeti Rákregiszter és Biostatisztikai Központ, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A fej-nyaki régió laphámrákjának legfontosabb rizikófaktorai az alkohol- és dohányexpozíció, illetve a humán papillómavírussal (HPV) való fertőzés, mely utóbbi alcsoport jóval kedvezőbb klinikai prognózist mutat. A p16 tumorszuppresszor sejten belüli szintje magas kockázatú HPV-fertőzés mellett megemelkedik, ami lehetőséget teremt arra, hogy molekuláris diagnosztikai módszerek helyett immunhisztokémia segítségével diagnosztizáljuk a fertőző ágens jelenlétét. A témában megjelent legtöbb kutatás a fej-nyaki régió egészére fókuszált, és nem kezelte külön a szájüregi lokalizációt. Munkánk során a szájüregi régióból műtétileg eltávolított 67 rosszindulatú laphámdaganat p16-expresszióját vizsgáltuk, és vetettük össze a fej-nyaki régióban rutinszerűen meghatározott klinikopatológiai paraméterekkel. A műtéti anyagokból tissue microarray (TMA) blokkokat készítettünk, majd immunhisztokémiai vizsgálat segítségével megvizsgáltuk a p16, illetve több más ismert molekuláris marker (p53, Ki67, EGFR) expresszióját. A fej-nyak régió laphámrákjait taglaló szakirodalmi adatokkal ellentétben saját szájüregi anyagunkban nem kaptunk összefüggést a fő klinikai paraméterekkel, a p16-pozitivitás csupán a recidíva tekintetében jelentett kedvező prognózist. A magi p53-pozitivitás főként a fiatalabb betegcsoportra volt jellemző. A p53- és az EGFR-expresszió statisztikailag szignifikáns korrelációt mutatott egymással. Megállapítottuk, hogy a fej-nyaki laphámrákokban alkalmazott molekuláris csoportosítás nem adaptálható teljes egészében a hazai szájüregi laphámrákokra. Felmerül az egyes etiológiai tényezők (HPV, dohányzás, alkohol) ko-expozíciós szerepe, ami megnehezíti az egyes kategóriák elkülönítését. Magyar Onkológia, Vol 59, Nr. 4, 352-359, 2015

Kulcsszavak: szájüregi daganatok; laphámrák; HPV; p16; prognózis

The prognostic role of expression of p16 tumor suppressor gene in Hungarian patients with oral squamous cell carcinoma. Beside smoking and alcohol consumption, human papillomavirus (HPV) infection is the most common risk factor of squamous cell carcinoma in the head and neck region (HNSCC). The latter group of patients associates with better prognosis. During HPV infection, the level of p16 tumor suppressor elevates, which could give an additional opportunity for diagnosis: instead of molecular diagnostic tools, the application of immunohistochemistry is acceptable. However, the majority of the published studies focused on the whole head and neck region and did not separately handled cancers of the oral cavity. Our recent work analyzed the expression of p16 in 67 oral squamous cancers, and compared to routine clinicopathologic parameters. From surgical samples tissue microarray blocks were prepared and expression of p16 as well as other molecular markers (p53, Ki67, EGFR) were studied. In contrast to previous studies on HNSCC, with the exception of recurrence, the expression of p16 was not found associated to clinicopathologic parameters. Nuclear stabilization of p53 appeared mainly in younger patients. The expression of p53 and EGFR significantly correlated to each other. We concluded that traditional molecular categorization of HNSCC could not be completely adaptable to Hungarian samples. Potential coexposition of common etiological factors (e.g. HPV, smoking, alcohol) could blur borders between distinct categories. Hungarian Oncology, Vol 59, Nr. 4, 352-359, 2015

Keywords: oral tumor; squamous cell carcinoma; HPV; p16; prognosis


Beküldve: 2015. szeptember 15.; elfogadva: 2015. október 25.
Elérhetőség: Dr. Kenessey István, II. Sz. Patológia Intézet, Semmelweis Egyetem, 1091 Budapest Üllői út 93.; Tel: +36-1-215-7300/53460; E-mail: steveken12@yahoo.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad