MAGYAR ONKOLÓGIAVol 59, No. 4, 2015

 Közlemény

Állatmodellek szerepe a multidrogrezisztens tumorokat célzó kemoterápia fejlesztésében

Füredi András1, Tóth Szilárd1, Hámori Lilla1, Nagy Veronika1, Tóvári József2, Szakács Gergely1

1MTA Természettudományi Kutatóközpont, Enzimológiai Intézet, MTA Lendület Membránfehérje Kutatócsoport, Budapest
2Kísérletes Farmakológiai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A tumorellenes szerek alapjául szolgáló vegyületeket többnyire in vitro kísérletekben azonosítják. Problémát jelent, hogy a szűrésekhez használt sejtvonalak érzékenysége nem mutat teljes átfedést az állatmodellek eredményeivel, illetve a klinikai tapasztalatokkal: míg a sejtvonalakat és a laboratóriumi egereket hatékonyan „gyógyíthatjuk”, a daganatos megbetegedések eredményes kezelése a terápia során rendszerint kialakuló multidrog-rezisztencia (MDR) miatt a mai napig nem megoldott. Új irányt jelentenek a genetikailag módosított egerekben kialakuló spontán tumor modellek, melyek a kemoterápiás kezelés következtében válnak ellenállóvá. A spontán fejlődő tumorok evolúciójának, szövettanának, terápiára adott válaszának tanulmányozása révén megismerhetővé válnak a klinikailag releváns rezisztenciamechanizmusok, és lehetőség nyílik a multidrogrezisztens tumorokat célzó kemoterápia fejlesztésére. Magyar Onkológia, Vol 59, Nr. 4, 338-345, 2015

Kulcsszavak: multidrog-rezisztencia; állatmodellek; kemoterápia; gyógyszerfejlesztés

Relevance of animal models in the development of compounds targeting multidrug resistant cancer. Anticancer compounds are typically identified in in vitro screens. Unfortunately, the in vitro drug sensitivity of cell lines does not reflect treatment efficiency in animal models, and neither show acceptable correlation to clinical results. While cell lines and laboratory animals can be readily “cured”, the treatment of malignancies remains hampered by the multidrug resistance (MDR) of tumors. Genetically engineered mouse models (GEMMs) giving rise to spontaneous tumors offer a new possibility to characterize the evolution of drug resistance mechanisms and to target multidrug resistant cancer. Hungarian Oncology, Vol 59, Nr. 4, 338-345, 2015

Keywords: multidrug resistance; animal models; chemotherapy; drug development


Beküldve: 2015. szeptember 21.; elfogadva: 2015. október 28.
Elérhetőség: Szakács Gergely, MTA Természettudományi Kutatóközpont, Enzimológiai Intézet, MTA Lendület Membránfehérje Kutatócsoport, 1117 Budapest Magyar Tudósok körútja 2.; Tel: +36 1 3826 715; E-mail: szakacs.gergely@ttk.mta.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad