MAGYAR ONKOLÓGIAVol 59, No. 4, 2015

 Áttekintés

Szemelvények a Semmelweis Egyetem, az Országos Onkológiai Intézet és az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet együttműködésén alapuló tüdőrák-kutatási programból

Hegedűs Balázs1, Moldvay Judit3, Berta Judit3, Lohinai Zoltán3, Rózsás Anita3, Cserepes T. Mihály3, Fábián Katalin4, Ostoros Gyula3, Tóvári József6, Rényi-Vámos Ferenc7, Tímár József5, Döme Balázs2

1Molekuláris Onkológia Kutatócsoport, MTA-SE, Budapest
2Mellkassebészeti Tanszék, Bécsi Orvostudományi Egyetem, Bécs, Austria
3Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet, Budapest
4Pulmonológiai Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest
5II. Sz. Patológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest
6Kísérletes Farmakológiai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
7Mellkassebészeti Klinika, Semmelweis Egyetem-Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A tüdőrák jelentős szocioökonómiai terhet ró a magyar társadalomra. Az alábbi írás áttekintést nyújt három hazai csúcsintézmény – a Semmelweis Egyetem, az Országos Onkológiai Intézet és az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet – tüdőrákokkal kapcsolatos transzlációs kutatási munkáiról. Az angiogenezist szabályozó molekuláris rendszerek vizsgálata során az apelin és az erythropoietinreceptor (EPOR) molekulák expresszióját találtuk a nem-kissejtes tüdőrák (NSCLC) prognózisát szignifikánsan befolyásoló tényezőnek. Jellemeztük továbbá a KRAS-mutáció-altípusok és az ERCC1- (excision repair cross-complementation group 1) expresszió jelentőségét a platinaalapú kemoterápiák hatékonyságával összefüggésben, valamint egy nagy hazai kohorszon vizsgáltuk az ún. ritka EGFR- (epidermal growth factor receptor) mutációk epidemiológiáját és prediktív jelentőségét NSCLC-ben. Végül tárgyaljuk az NSCLC agyi áttétképzésében potenciálisan szerepet játszó molekulák azonosítására tett vizsgálataink eredményét. Az alábbi közleményben összefoglalt tanulmányaink klinikailag is releváns információkkal szolgáltak, így bízunk benne, hogy ezáltal hozzájárulhatnak a tüdőrákos betegek kezelésének fejlődéséhez. Magyar Onkológia, Vol 59, Nr. 4, 282-285, 2015

Kulcsszavak: tüdőrák; érképződés; KRAS; EGFR; célzott terápia

Excerpts from the collaborative lung cancer research program of Semmelweis University, the National Institute of Oncology and Korányi Institute of TB and Pulmonology (2010–2015). Lung cancer places a significant socio-economic burden on the Hungarian population. This overview summarizes the findings of collaborative translational lung cancer research efforts of three Hungarian flagship academic institutions, the Semmelweis University, the National Institute of Oncology and the National Koranyi Institute of TB and Pulmonology. With regards to the molecular factors regulating tumor angiogenesis, we identified the prognostic significance of apelin and erythropoietin receptor (EPOR) expression in non-small cell lung cancer (NSCLC). Furthermore, the impact of KRAS mutation subtypes and ERCC1 (excision repair cross-complementation group 1) expression on the response to platinum-based chemotherapy have been studied. We also described the epidemiology and predictive power of rare EGFR (epidermal growth factor receptor) mutations in a large Hungarian patient cohort. Lastly, the expression of molecular factors associated with NSCLC progression was studied specifically in brain metastatic matched cases series. These preclinical and clinical studies provide clinically relevant information that hopefully will contribute to the improvement of lung cancer patient care. Hungarian Oncology, Vol 59, Nr. 4, 282-285, 2015

Keywords: lung cancer; angiogenesis; KRAS; EGFR; targeted therapy


Beküldve: 2015. november 10.; elfogadva: 2015. november 21.
Elérhetőség: Dr. Döme Balázs, Mellkassebészeti Tanszék, Bécsi Orvostudományi Egyetem, Bécs , Austria; Tel: +36 20 313 1869; E-mail: domeb@yahoo.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad