MAGYAR ONKOLÓGIAVol 59, No. 4, 2015

 Közlemény

Módosított GnRH-III-antraciklin biokonjugátumok daganatnövekedést gátló hatásának tanulmányozása in vivo szubkután vs. ortotopikus rendszerekben

Kapuvári Bence1, Schulcz Ákos2, Hegedüs Rózsa3, Szabó Ildikó3, Manea Marilena4, Vincze Borbála1, Tóvári József2, Gacs Alexandra2, Tejeda Miguel2, Gaál Dezső2, Mező Gábor3

1Biokémiai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
2Kísérletes Farmakológiai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
3Peptidkémiai Kutatócsoport, ELTE-MTA, Budapest
4Department of Chemistry, Zukunftskolleg, University of Konstanz, Konstanz, Germany

Az irányított/célzott tumorterápia nagyon perspektivikus eljárás a daganatok szelektív elpusztítására, ezáltal kiküszöbölhetők vagy visszaszoríthatók a tumorellenes gyógyszerek mellékhatásai. Erre az eljárásra használhatók olyan konjugátumok, ahol a tumorellenes szer irányító molekulához (pl. peptidhormonok) van kapcsolva, melynek receptorai szelektíven csak a daganatsejteken jelennek meg, vagy azokon jóval nagyobb mennyiségben fordulnak elő, mint az egészséges sejteken. Az in vitro citosztázis/citotoxicitás vizsgálatok általában nem nyújtanak elég információt arra nézve, hogy az előállított konjugátum hatékonyabb-e a szabad hatóanyagnál, erre csak az in vivo vizsgálatokból lehet következtetni. Nagyon fontos azonban a hamis pozitív eredmények kiszűrése érdekében a megfelelő tumormodell megválasztása. Munkánk során egy gonadotropin-releasing hormon analóg, a GnRH-III variánsai daunorubicin konjugátumainak daganatnövekedést gátló hatását vizsgáltuk egerekbe szubkután, illetve ortotopikusan beültetett tumorokon. A környezetétől izolált szubkután tumormodell a valóságtól eltérő eredményeket adhat a molekulák tumornövekedést gátló hatásának vizsgálatára. Az ortotopikus rendszerrel jobban modellezhető az anatómiailag és klinikailag megfelelő állapot. Ezért célszerű a későbbiekben az általunk kialakított ortotopikus vastagbéltumor-modellt alkalmazni az irányított daganatterápiára előállított vegyületek szűrésére. Magyar Onkológia, Vol 59, Nr. 4, 310-318, 2015

Kulcsszavak: célzott tumorterápia; ortotopikus tumormodell; GnRH; daunorubicin; vastagbéldaganat

Studying the tumor growth inhibitory effect of modified GnRH-III-anthracycline bioconjugates in subcutaneous vs. orthotopic models in vivo. Targeted tumor therapy is a perspective procedure to specifically destroy the cancer tissues with eliminating or at least decreasing the side effects of anticancer drugs. For this purpose the drug molecule is attached to a targeting moiety (e.g. peptide hormones) that recognizes tumor specific or overexpressed receptors on cancer cells. The in vitro cytostatic or cytotoxic assays do not give proper information whether the tumor growth inhibitory effect of the conjugate is better than the activity of the free drug. Only in vivo studies are adequate to answer this question. However, the selection of the appropriate tumor model is important to eliminate the false positive results. In our studies a gonadotropin-releasing hormone analog (GnRH-III) was applied as targeting moiety in drug conjugates. The in vivo antitumor activity of these conjugates was investigated on mice bearing subcutaneously or orthotopically szigdeveloped tumors. The subcutaneously implanted tumor model which is isolated from its surroundings may provide false results in tumor growth inhibition. In contrast, the orthotopically developed tumor is a better model representing appropriate anatomical and clinical status of cancer. Therefore, the orthotopical colon cancer developed in our laboratory is a suitable model for the study of the antitumor activity of the conjugates prepared for targeted tumor therapy. Hungarian Oncology, Vol 59, Nr. 4, 310-318, 2015

Keywords: targeted tumor therapy; orthotopical; GnRH; daunorubicin; colon cancer


Beküldve: 2015. szeptember 20.; elfogadva: 2015. október 15.
Elérhetőség: Kapuvári Bence, Biokémiai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György utca 7-9.; Tel: (36-1) 224-8781, Fax: (36-1) 224-8681; E-mail: kapuvari.bence@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad