MAGYAR ONKOLÓGIAVol 59, No. 4, 2015

 Áttekintés

A hazai biológiai dozimetria szolgálatában, a kezdetektől napjainkig

Gundy Sarolta

Klinikai Sugárbiológiai és Diagnosztikus Onkocytogenetikai Osztály, Sugárterápiás Központ, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A szerző átfogó képet nyújt az ionizáló sugárzás biológiai dózisának mérését szolgáló kromoszómadoziméter hazai bevezetéséről és alkalmazási területeiről. Közzéteszi a módszer alapját képező dicentrikus és ring kromoszómaaberrációk, valamint a különböző sugárforrások besugárzási dózisai közötti összefüggéseket jellemző matematikai értékeket. Példákat mutat be a Magyarországon eddig előfordult baleseti, foglalkozási és lakossági sugárterhelésből származó dózisok becslésére, illetve a vélelmezett sugárexpozíció tényének kizárására. A biológiai dozimetriai módszer sugárterápiában való alkalmazását az egésztest-ekvivalens biológiai dózisok meghatározására, valamint az egyéni sugárérzékenység kimutatására mutatja be saját példákon, olyan esetekre, amelyekről a fizikai dózismérés nem nyújt elegendő információt. Megállapítja, hogy különböző daganatos betegségekben a parciális besugárzások dózis-hatás viszonyait nemcsak a terápiás dózis nagysága határozza meg, hanem a lokalizáció és a térfogat is oly mértékben módosító tényezők, hogy azonos sugárterápiás protokollok és klinikai jellemzők esetén akár 2,5-szeres egyéni érzékenységbeli különbségek is előfordulhatnak. Végül elemzi a biológiai dozimetria jövőjét, a különböző módszerek előnyeit és hátrányait az egyéni sugárérzékenység meghatározásában, ezáltal az egyénre szabott terápia biztosításának érdekében. Magyar Onkológia, Vol 59, Nr. 4, 329-337, 2015

Kulcsszavak: biológiai dozimetria; kromoszómaaberráció; sugárterápia

Serving biological dosimetry for 4 decades. The author provides a comprehensive picture on introduction and application of chromosome biodosimetry in Hungary for measuring and estimation of biological doses of ionizing radiation. She describes different mathematical equations existing between the frequencies of dicentric and ring chromosome aberrations, and the different radiation doses of various radiation sources which form the basis of the method. She presents examples for estimation of biological doses received at radiation accidents, or cumulated during residential and occupational exposures in Hungary. The method of chromosome dosimetry is also offered to be used in radiotherapy because it allows the calculation of whole-body equivalent biological doses, and the determination of individual radiosensitivity as well, which cannot be fully informative by sole physical dose measurements. Dose-effect relationship in partial body irradiation might be affected by not only therapeutic doses, but also the localization and the volume of irradiated area of the body. In case of the same radiation therapy protocols and clinical features of the patients up to 2.5-fold differences in individual radiosensitivity may occur. Finally, the author analyzes the future state of biological dosimetry, the advantages and disadvantages of the methods to ensure determination of individual radiosensitivity, thereby administration of individualized radiotherapy. Hungarian Oncology, Vol 59, Nr. 4, 329-337, 2015

Keywords: biological dosimetry; chromosome aberrations; radiation therapy


Beküldve: 2015. március 25.; elfogadva: 2015. szeptember 15.
Elérhetőség: Dr. Gundy Sarolta, Klinikai Sugárbiológiai és Diagnosztikus Onkocytogenetikai Osztály, Sugárterápiás Központ, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth Gy. u. 7-9.; Tel: +36/1/224-8779, Fax: +36/1/224-8776; E-mail: gundy@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad