MAGYAR ONKOLÓGIAVol 59, No. 3, 2015

 Áttekintés

Nukleáris medicina az onkoterápiában

Pávics László

Nukleáris Medicina Intézet, Szegedi Tudományegyetem, Szeged

A szerzők a korszerű nukleáris medicina lehetőségeiről adnak áttekintést az onkológiai kezelések terén. A radioizotópos kezelések rövid történeti összefoglalását követően az alkalmazható radionuklidokkal kapcsolatos követelményeket és azok fizikai tulajdonságait elemzik. A klinikai alkalmazások sorát a differenciált pajzsmirigyrákok radiojód-kezelése nyitja. A csontmetasztázisok gyógyításának lehetőségei során különös figyelmet szentelnek az alfa-sugrázó 223-RaCl2-nak. A radioaktív mikroszférákkal végzett intraarteriális tumorterápia alkalmazását a máj daganatos elváltozásainak ellátásában mutatják be. Az egyre szaporodó neuroendokrin tumorok komplex kezelésében is elengedhetetlen a radiogyógyszeres gyógyítás (szomatosztatinreceptorok, adrenerganalógok). A klinikai terápiás lehetőségek sorát a radioimmunterápiák legújabb módszerei zárják. A szerzők végül a társszakmákkal történő együttműködés fontosságára hívják fel az olvasó figyelmét. Az elengedhetetlen kooperáció fontos feltétele a kezelések eredményességének és a radioaktív anyagok biztonságos alkalmazásának. Magyar Onkológia, Vol 59, Nr. 3, 193-197, 2015

Kulcsszavak: nukleáris medicina; radioizotóp-terápia; onkoterápia; áttekintés

Nuclear medicine in oncotherapy. After a brief historical overview, the basic concept of therapy with radionuclides is summarised. This is followed by a review of the physical and biological features of the different radiopharmaceuticals that are available. A clinical application of the different techniques commences with the treatment of differentiated thyroid cancer using radio-iodine. From the various bone-seeking radiopharmceuticals, we opted for the alpha-emitting 223-RaCl2 for treatment purposes. Due to the increasing prevalence of neuroendocrine tumors nowadays, somatostatin receptor and adrenerg analog radiotherapy are discussed. Next, one of the most promising new techniques is presented along with some radioimmunological applications. Lastly, the importance of multidisciplinary cooperation is analysed from the viewpoint of successful individual oncotherapy and safe radionuclide treatment for the benefit of patients. Hungarian Oncology, Vol 59, Nr. 3, 193-197, 2015

Keywords: nuclear medicine; radiotherapy; oncology; review


Beküldve: 2015. március 3.; elfogadva: 2015. április 11.
Elérhetőség: Prof. Dr. Pávics László, Nukleáris Medicina Intézet, Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged Korányi fasor 8.; Tel: +36 62 54 5390; E-mail: pavics.laszlo@med.u-szeged.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad