MAGYAR ONKOLÓGIAVol 59, No. 3, 2015

 Közlemény

Az onkopszichológia első 25 éve az Országos Onkológiai Intézetben: előzmények és események (1988–2013)

Riskó Ágnes

Országos Onkológiai Intézet, Budapest

Az első hazai pszichoonkológiai csoportot Eckhardt Sándor alapította az Országos Onkológiai Intézetben 1988-ban. Induláskor az onkológia iránt érdeklődő mentálhigiénés szakemberek a Muszbek Katalin pszichiáter által vezetett pszichoonkológiai részlegbe csoportosultak, önálló klinikai csapatot alkotva. Innen elsőként Riskó Ágnes pszichológus vált ki, és lett az onkohematológiai osztály csapatának állandó tagja, 1992-től kezdve. Az a szemlélet és gyakorlat, hogy a pszichológus legyen állandó tagja az onkológiai teamnek, lassan általánossá vált. Az „alulról induló” és fokozatosan erősödő multidiszciplináris együttműködés lehetővé tette, hogy az aktív betegellátás folyamán mind szélesebb körben elfogadottá váljanak és alkalmazásra kerüljenek az onkopszichológiai módszerek. Szükség esetén onkopszichológiai intervencióban részesülhetnek a hozzátartozók is, illetve a pszichoszociális tevékenységek fókuszába került az egészségügyi dolgozók lelki kiégésének prevenciója, a már kialakult tünetek felismerésének, kezelésének elősegítése. A szupervideált onkopszichológiai gyakorlatot folytató pszichológusok és az onkológiai dolgozók együttműködésének következtében már jó néhány éve elkezdődött a pszichoszociális intervenciók integrálása a komplex onkológiai ellátásba. Folyamatosan növekszik azon onkológiai osztályok száma, ahol a pszichoszociális tevékenységet folytató szakember mind jelenlétét, mind aktivitását illetően állandó munkatárs a teamben. Ténykedésük hozzájárul, hogy javul a betegek pszichoszociális életszínvonala, a kezelőkkel való együttműködése és az onkológiai egységek légköre. Az új onkológiai szakmai protokollok részét képező pszichoszociális rehabilitáció szemléletének és módszereinek beillesztése is elkezdődött az irányelvekbe. Magyar Onkológia, Vol 59, Nr. 3, 241-250, 2015

Kulcsszavak: onkológia; onkopszichológia; pszichoszociális problémák; onkopszichológiai intervenciók; multidiszciplináris együttműködés

The first 25 years of oncopsychology at National Institute of Oncology: antecedents and events (1988–2013). The first oncopsychological department was established in National Institute of Oncology by Sándor Eckhardt in 1988. At an early stage the specialists who were interested in mental hygiene made a united effort with Katalin Muszbek’s oncopsychologic group. Ágnes Riskó was the first specialist who seceded from this group, and she became a permanent member of the onco-hematology group in 1992. Due to the universalized approach, the psyhcologist would become a permanent member of onco-team. The overhand and increasing multidisciplinary cooperation enable to use this accepted method in the daily medical treatment. When necessary, patients’ relatives may come in for treatment and this method can help for medical stuff to avoid burnout. As a result of oncopsychology techniques and cooperation of oncologic teamwork the integration of psychosocial intervention into a complex oncologic treatment has already begun. The attendance of supervised onco-psychological specialists is being increased. Our activity contributes to improve our patients’ psychosocial standard of living, their cooperation with the medical staff and the atmosphere of oncologic departments. The integration of the approach and methods of psychosocial rehabilitation into the new oncologic professional guideline has also begun. Hungarian Oncology, Vol 59, Nr. 3, 241-250, 2015

Keywords: oncology; oncopsychology; psychosocial problems; oncopsychological interventions; multidisciplinary cooperation


Beküldve: 2015. március 9.; elfogadva: 2015. április 1.
Elérhetőség: Riskó Ágnes, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth Gy. u. 7-9.; Tel: 30/223-9409; E-mail: csernakrisko@gmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad