MAGYAR ONKOLÓGIAVol 59, No. 3, 2015

 Áttekintés

A tüdőrák molekuláris diagnosztikája

Ryska A1, Dziadziuszko R2, Olszewski W3, Berzinec P4, Öz B5, Gottfried M6, Cufer T7, Samarzija M8, Plank L9, Ostoros Gy10, Tímár J11

1The Fingerland Department of Pathology, Charles University, Hradec Kralove, Czech Republic
2Department of Radiation Therapy and Oncology, Gdansk Medical University, Gdansk, Poland
3Maria Sklodovska-Curie Institute, Oncology Center, Warshaw, Poland
4Spec. Hospital St Zoerardus Zobor, Nitra, Slovakia
5Istambul University, Istambul, Turkey
6Department of Lung Cancer, Meir Hospital, Tel Aviv, Israel
7University Clinic Golnic, University of Ljubjana, Ljubjana, Slovenia
8Poliklinika Apnea, Zagreb, Croatia
9Department of Pathology, Comenius University, Martin, Slovakia
10National Korányi Lung Institute, Budapest
112nd Department of Pathology, Semmelweis University, Budapest

A tüdőrák célzott terápiájának kifejlődése gyorsan történt, amely kihatott a tüdőrák patológiai diagnosztikájának átalakulására is. Ezen túlmenően a molekuláris patológia a tüdőrák napi rutindiagnosztikájának szerves részévé vált. Ezek a változások sok gyakorlati problémát vetettek fel, amelyek a fejletlenebb vagy alulfinanszírozott egészségügyi ellátású országokban további nehézségekkel kombinálódtak. Európa középső és keleti régiója e szempontból hasonló problémákkal küzd, ami életre hívta a Nem Kissejtes Tüdőrák Munkacsoportot, amely a betegellátás korszerűsítését szakmai ajánlásokkal szolgálja. Az alábbi összefoglaló a klinikai és patológiai ajánlások összegzését tartalmazza azzal, hogy ezt folyamatosan kell korszerűsíteni, ahogy a szakterület fejlődése megkívánja. Magyar Onkológia, Vol 59, Nr. 3, 259-266, 2015

Kulcsszavak: nem kissejtes tüdőrák; molekuláris diagnosztika

Molecular diagnostics of lung cancer. Development of the target therapies of lung cancer was a rapid process which fundamentally changed the pathological diagnosis as well. Furthermore, molecular pathology became essential part of the routine diagnostics of lung cancer. These changes generated several practical problems and in underdeveloped countries or in those with reimbursement problems have been combined with further challenges. The central and eastern region of Europe are characterized by similar problems in this respect which promoted the foundation of NSCLC Working Group to provide up to date protocols or guidelines. This present paper is a summary of the molecular pathology and target therapy guidelines written with the notion that it has to be upgraded continuously according to the development of the field. Hungarian Oncology, Vol 59, Nr. 3, 259-266, 2015

Keywords: non-small cell lung cancer; molecular diagnostics


Beküldve: 2015. július 28.; elfogadva: 2015. augusztus 18.
Elérhetőség: Dr. Tímár J, 2nd Department of Pathology, Semmelweis University, Budapest

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad