MAGYAR ONKOLÓGIAVol 59, No. 3, 2015

 Áttekintés

Új lehetőségek, MRI-biomarkerek a nőgyógyászati daganatok értékelésében

Horváth Katalin1, Gődény Mária1

1Radiológiai Diagnosztikai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
2Department of Postgraduate Education and Scientific Research, University of Medicine and Pharmacy, Tirgu Mures, Romania

A nőgyógyászati tumorok stádiummeghatározása, mely a klinikai és patológiai vizsgálatokon alapszik, a képalkotói technikák fejlődésével pontosabbá vált. Új MR-módszereket vezettek be, melyek funkcionális, szövetspecifikus, molekuláris információval szolgálnak a kiváló anatómiai és a kontrasztfelbontás mellett, melyet a magas felbontású morfológiai mérésmódok nyújtanak. A diffúziósúlyozott MRI (DW-MRI) képalkotása a vízmolekulák mozgékonyságán alapszik, és a szövetek sejtdenzitásáról, a sejtmembrán integritásáról informál. A diffúziós koefficiens (apparent diffusion coefficient, ADC) meghatározásával kvantitatív adatokat is nyerhetünk. Endometriumcarcinománál a DW-MRI a myometrium inváziójának meghatározására pontos mérésmód, főleg azokban az esetekben, ha a tumor T2-súlyozott jelintenzitása a normális myometriumtól nem különül el és a kontrasztanyag alkalmazása kontraindikált. Az uteruson kívüli tumoros infiltráció, a peritoneális metasztázisok jól meghatározhatók a DW-MRI-vel. A nyirokcsomóstátusz a túlélés legfontosabb prediktív faktora. A CT és az MRI is metasztatikus nyirokcsomók kimutatására alacsony szenzitivitású (70–80%). A DW-MRI ígéretes módszer a benignus és a malignus nyirokcsomók elkülönítésére, szenzitivitása 87%, specifitása 80%. A dinamikus kontraszthalmozó MRI (DCE-MRI) az angiogenezis markere, a szövetek vaszkularizáltságáról informál. Endometriumcarcinoma stádiummeghatározásában a T2-súlyozott, valamint a DCE-MRI-szekvenciák együttes alkalmazásakor az MRI pontossága 90% körül van. A DCE-MRI hasznos módszer a benignus és a malignus petefészektumorok elkülönítésében, a tumor kiterjedésének meghatározásában és a peritoneális carcinomatosis kimutatásában is. Magas evidenciával alátámasztva a multiparametrikus MRI a legpontosabb diagnosztikus módszer a cervixcarcinoma stádiumának meghatározásában, pontossága 90% fölött van. A tumor parametrialis invázióját a klinikai vizsgálat 78%-os, a CT-vizsgálat 71%-os, az MRI 92%-os pontossággal mutatja ki. A DCE-MRI és a DW-MRI ígéretes képalkotói biomarkerek a terápia hatékonyságának korai felmérésére, reziduális és recidív tumor kimutatására is. Magyar Onkológia, Vol 59, Nr. 3, 216-227, 2015

Kulcsszavak: nőgyógyászati daganat; képalkotói biomarkerek; diffúziósúlyozott MRI (DW-MRI); dinamikus kontrasztanyagos MRI (DCE-MRI); multiparametrikus MRI

New opportunities, MRI biomarkers in the evaluation of gynaecological cancer. The determination and classification of gynaecological tumour stage which is based on clinical and pathological examinations became more precise due to the development of imaging techniques. Recently new MRI methods are being introduced which serve functional, tissue-specific, molecular information; beyond the excellent anatomical and contrast resolution with the aid of high resolution morphological measurements as well as quantification can also be performed. Diffusion-weighted MRI (DW-MRI) is based on the mobility of water molecules and provides information about the cell density of a given tissue and the integrity of cell membranes. Quantification can also be performed using an apparent diffusion coefficient (ADC). DW-MRI is a useful tool in determining myometrium invasion in endometrium carcinomas especially if a tumour has the same signal intensity as the makromomyometrium on the T2-weighted images and the use of contrast agents are contraindicated. The extra-uterine tumour invasion, the peritoneal metastatic foci can be determined by DW-MRI as well. Lymph node status is the most important predictive factor regarding survival. Both CT and MRI have low sensitivity (70-80%) in revealing metastatic lymph nodes. DW-MRI is a promising method with a sensitivity of 87% and specificity of 80% in distinguishing benign and malignant lymph nodes. Dynamic contrastenhanced MRI (DCE-MRI), as a marker of angiogenesis, provides information about vascularisation at the tissue level. In endometrial carcinoma with application of T2-weighted sequence together with DCE-MRI in determining the stage MRI has the accuracy about 90%. DCE-MRI has proven to be useful for distinguishing benign from malignant ovarian tumours, for detecting tumour extension; it can help predict peritoneal carcinomatosis. It is proven by high-level evidence that multiparametric MRI (MP-MRI) is the most precise diagnostic tool in determining the status of cervical carcinoma, its accuracy being above 90%. In the case of parametrial tumour invasion the accuracy of the clinical examination is 78%, while that of CT and MRI are 70% and 92%, respectively. DCE-MRI and DWMRI are promising imaging biomarkers in the early assessment of the effectiveness of the therapy and also in detecting residual as well as recurrent tumours. Hungarian Oncology, Vol 59, Nr. 3, 216-227, 2015

Keywords: gynaecological cancer; imaging biomarkers; diffusion-weighted MRI (DW-MRI); dynamic contrast-enhanced MRI (DCEMRI); multiparametric MRI


Beküldve: 2015. január 6.; elfogadva: 2015. január 25.
Elérhetőség: Dr. Horváth Katalin, Radiológiai Diagnosztikai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth Gy. u. 7-9.; Tel: +36-1-224-8600/3421, Fax: +36-1-224-8738; E-mail: vakhor2@gmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad