MAGYAR ONKOLÓGIAVol 59, No. 2, 2015

 Közlemény

A magyar sugárterápia helyzete a betegellátási adatok, a rendelkezésre álló infrastruktúra és emberi erőforrás tükrében

Polgár Csaba, Major Tibor, Király Réka, Fodor János, Kásler Miklós

Sugárterápiás Központ, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A dolgozat célja a magyar sugárterápia helyzetének felmérése és ismertetése a 2012–2014. évi betegadatok, a rendelkezésre álló infrastruktúra és emberi erőforrás tükrében. 2014 decemberében és 2015 januárjában valamennyi (n=12) magyar sugárterápiás központ vezetőjét egy 3 részből (1. betegellátási adatok; 2. sugárterápiás infrastruktúra; 3. emberi erőforrás) álló kérdőív kitöltésére kértük fel. Az adatszolgáltatásnak mind a 12 sugárterápiás központ eleget tett. 1. Betegellátási adatok: 2014-ben Magyarországon 33 162 beteg részesült sugárkezelésben: teleterápiában 31 678 (95,5%), brachyterápiában (BT) pedig 1484 (4,5%) beteg. A 2012-es évhez képest az összes sugárkezelt beteg száma 6,6%-kal nőtt, de a BT-ban részesülteké 11%-kal csökkent. Az összes sugárkezelés 42%-át a két fővárosi központ végezte: Országos Onkológiai Intézet (OOI) – 9235 beteg (28%), Fővárosi Onkoradiológiai Központ (FOK) – 4812 beteg (14%). A megavoltos besugárzókon kezelt betegek (n=22 239) közül mindössze 901 (4%) részesült intenzitásmodulált (IMRT) és 2018 (9%) képvezérelt (IGRT) sugárkezelésben. 2014-ben az összes BT 52%-át Budapesten végezték: OOI – 539 beteg (36%); FOK – 239 beteg (16%); 3 központban BT-t nem végeztek. Prosztata I-125 BT-t és emlőtűzdelést csak egy, prosztata HDR BT-t kettő, míg fej-nyaki tűzdelést három központ végzett. 2. Infrastuktúra: A folyamatban lévő EU-s fejlesztéseket is beszámítva 2015 végétől 13 sugárterápiás központban összesen 39 megavoltos besugárzó és 12 brachyterápiás készülék fog üzemelni. 3. Emberi erőforrás: Jelenleg a 12 sugárterápiás központban 92 sugárterápiás szakorvos, 29 rezidens/segédorvos, 61 klinikai sugárfizikus és 229 sugárterápiás asszisztens dolgozik. Országosan a betöltetlen sugárterápiás állások száma 23, ebből az üres orvosi állások száma 11. A sugárterápiás szakmai minimumfeltételek és a WHO ajánlásainak biztosításához további 11 új lineáris gyorsító és 1 brachyterápiás készülék telepítésére lenne szükség. A sugárterápiás géppark további bővítésére és felújítására elsősorban Budapesten van szakmai szempontból alátámasztott igény. Magyarországon nemzetközi összehasonlításban alacsony a brachyterápiában és modern teleterápiában (IMRT és IGRT) részesülő betegek aránya. A felzárkózás és a modern sugárterápiás technikák bevezetésének további feltétele a meglévő szakemberek továbbképzése és újak kiképzése erre felkészült hazai és nemzetközi központokban. Magyar Onkológia, Vol 59, Nr. 2, 85-94, 2015

Kulcsszavak: magyar sugárterápia; infrastruktúra; emberi erőforrás

Status report of Hungarian radiotherapy based on treatment data, available infrastucture, and human resources. The purpose of the study is to report the status of Hungarian radiotherapy (RT) based on the assessment of treatment data in years 2012 to 2014, available infrastructure, and RT staffing. Between December 2014 and January 2015, a RT questionnaire including 3 parts (1. treatment data; 2. infrastructure; 3. staffing) was sent out to all Hungarian RT centers (n=12). All RT centers responded to all questions of the survey. 1. Treatment data: In 2014, 33,162 patients were treated with RT: 31,678 (95.5%) with teletherapy, and 1484 (4.5%) with brachytherapy (BT). Between 2012 and 2014, the number of patients treated with radiotherapy increased with 6.6%, but the number of BT patients decreased by 11%. Forty-two percent of all patients were treated in the two centers of the capital: 9235 patients (28%) at the National Institute of Oncology (NIO), and 4812 (14%) at the Municipial Oncoradiology Center (MOC). Out of the patients treated on megavoltage RT units (n=22,239), only 901 (4%) were treated with intensity-modulated RT (IMRT), and 2018 (9%) with image-guided RT (IGRT). In 2014, 52% of all BT treatments were performed in Budapest: NIO – 539 patients (36%); MOC – 239 patients (16%); and BT was not available in 3 RT centers. Prostate I-125 seed implants and interstitial breast BT was utilized in one, prostate HDR BT in two, and head&neck implants in three centers. 2. Infrastructure: Including ongoing development projects funded by the European Union, by the end of year 2015, 39 megavoltage teletherapy units, and 12 HDR BT units will be in use in 13 available Hungarian RT centers. 3. Staffing: Actually, 92 radiation oncologists (RO), 29 RT residents, 61 medical physicists, and 229 radiation therapy technologists are working in 12 RT centers. There are 23 vacant positions (including 11 RO positions) available at the Hungarian RT centers. According to the professional minimal requirements and WHO guidelines, the implementation of 11 new linear accelerators, and 1 BT units are needed in Hungary. Further resources for the development and upgrade of RT infrastructure and capacity should be allocated to RT centers in Budapest. Brachytherapy and modern teletherapy (e.g. IMRT and IGRT) are underutilized in Hungary compared to other European countries. Implementation of continuous education and practical training programs in leading Hungarian and international RT centers are suggested in an effort to a wider implementation of modern RT techniques in Hungarian RT centers. Hungarian Oncology, Vol 59, Nr. 2, 85-94, 2015

Keywords: Hungarian radiotherapy; infrastructure; human resources


Beküldve: 2015. február 20.; elfogadva: 2015. március 18.
Elérhetőség: Prof. Dr. Polgár Csaba, Sugárterápiás Központ, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth Gy. u. 7-9.; Tel: +36-1-224-8690, Fax: +36-1-224-8680; E-mail: polgar@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad