MAGYAR ONKOLÓGIAVol 59, No. 2, 2015

 Közlemény

Áttétes betegségek képvezérelt, ultrakonformális, hipofrakcionált sugárkezelésével szerzett klinikai tapasztalatok ismertetése a Pécsi Tudományegyetem Onkoterápiás Intézetében

László Zoltán1, Boronkai Árpád1, Lőcsei Zoltán1, Kalincsák Judit1, Szappanos Szabolcs1, Farkas Róbert1, Al Farhat Yousuf2, Sebestyén Zsolt1, Sebestyén Klára1, Kovács Péter1, Csapó László1, Mangel László1

1Onkoterápiás Intézet, Klinikai Központ, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
2Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd

A sugárterápiás technológia fejlődésével, a pontosabb betegrögzítéssel, a pozitronemissziós tomográfia (PET) képfúzió-tervezésbe való bevonásával, 3D képvezérelt sugárkezeléssel és az intenzitásmodulált dinamikus ívbesugárzás alkalmazásával a hipofrakcionált sztereotaxiás típusú sugárkezelés kiterjeszthetővé válik extrakraniális céltérfogatokra, így akár metasztázisok kezelésére is. Intézetünkben 2012. október és 2014. augusztus között 7 betegnél alkalmaztunk extrakraniális, hipofrakcionált, képvezérelt sugárkezelést Novalis TX besugárzókészülékünkön RapidArc (illetve egy esetben 3D konformális) technikával különböző kisszámú és nem gyorsan növekvő metasztázis esetében. A kezelések megtervezéséhez, a céltérfogat pontos meghatározásához – amennyiben lehetőségünk volt – PET/CT-t, illetve octreotid scant (egy carcinoid tumoros beteg esetében) használtunk. Kontúrozás során az áttét lokalizációját és a várható szervmozgást is figyelembe véve 5–20 mm közötti biztonsági margót használtunk, a kezelési térfogat átlaga 312 cm3 volt. 2,5–3 Gy frakciódózisokkal 39–45 Gy összdózist szolgáltattunk ki, a teljes kezelési idő 2,5–3 hét volt. A beállításokat a kezelés alatt ún. on line protokoll alapján ExacTrac, illetve kV-os Cone Beam CT segítségével ellenőriztük, és a detektált eltéréseket minden kezelés előtt korrigáltuk. Betegeink a kezeléseket jelentősebb (Gr>2) mellékhatások nélkül, jól viselték. A kontrollvizsgálatok során minden betegünknél a metasztázisok méretbeli csökkenését észleltük (követési idő mediánja: 5 hónap). Első tapasztalataink szerint az extrakraniális képvezérelt hipofrakcionált sugárkezelés jól tolerálható a betegek számára és megfelelő effektussal alkalmazható kisszámú metasztázis kezelésében. Magyar Onkológia, Vol 59, Nr. 2, 154-159, 2015

Kulcsszavak: hipofrakcionált sugárkezelés; metasztázisok; képvezérelt sugárkezelés; intenzitásmodulált ívterápia

Clinical experience in image-guided ultra-conformal hypofractionated radiotherapy in case of metastatic diseases at the University of Pécs. With the development of radiation therapy technology, the utilization of more accurate patient fixation, inclusion of PET/CT image fusion into treatment planning, 3D image-guided radiotherapy, and intensity-modulated dynamic arc irradiation, the application of hypofractionated stereotactic radiotherapy can be extended to specified extracranial target volumes, and so even to the treatment of various metastases. Between October 2012 and August 2014 in our institute we performed extracranial, hypofractionated, image-többguided radiotherapy with RapidArc system for six cases, and 3D conformal multifield technique for one patient with Novalis TX system in case of different few-numbered and slow-growing metastases. For the precise definition of the target volumes we employed PET/CT during the treatment planning procedure. Octreotid scan was applied in one carcinoid tumour patient. Considering the localisation of the metastases and the predictable motion of the organs, we applied 5 to 20 mm safety margin during the contouring procedure. The average treatment volume was 312 cm3. With 2.5–3 Gy fraction doses we delivered 39–45 Gy total dose, and the treatment duration was 2.5 to 3 weeks. The image guidance was carried out via ExacTrac, and kV-Cone Beam CT equipment based on an online protocol, therefore localisation differences were corrected before every single treatment. The patients tolerated the treatments well without major (Gr>2) side effects. Total or near total regression of the metastases was observed at subsequent control examinations in all cases (the median follow-up time was 5 months). According to our first experience, extracranial, imageguided hypofractionated radiotherapy is well-tolerated by patients and can be effectively applied in the treatment of slow-growing and few-numbered metastases. Hungarian Oncology, Vol 59, Nr. 2, 154-159, 2015

Keywords: hypofractionated radiotherapy; metastases; image-guided radiotherapy; intensity-modulated arc therapy


Beküldve: 2015. február 27.; elfogadva: 2015. március 26.
Elérhetőség: Dr. László Zoltán, Onkoterápiás Intézet, Klinikai Központ, Pécsi Tudományegyetem, 7624 Pécs Édesanyák útja 17.; Tel: +36-72-536 080, Fax: +36-72-536 081; E-mail: laszlo.zoltan@pte.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad