MAGYAR ONKOLÓGIAVol 59, No. 2, 2015

 Közlemény

Légzőmozgást figyelembe vevő képalkotó protokollok alkalmazása korai stádiumú tüdődaganatos betegek besugárzástervezésénél

Pócza Tamás1, Pesznyák Csilla1, Lövey József1, Bajcsay András1, Szilágyi András1, Almády Balázs2, Major Tibor1, Polgár Csaba1

1Sugárterápiás Központ, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
2Nukleáris Technikai Intézet, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest

Munkánk célja az Országos Onkológiai Intézetben a besugárzási tervek elkészítésénél alkalmazott, a légzőmozgás következtében létrejövő tumorelmozdulást figyelembe vevő képalkotási technikák bemutatása. Megvizsgáltuk a nemzetközi ajánlásokban megjelenő technikák közül a 4D CT, a légzéskapuzás és az ITV (Internal Target Volume, belső mozgásokat figyelembe vevő céltérfogat) képzésének módszereit. Az elemzés során figyelembe vettük az adott eljárás által okozott dózisterhelést, a különböző technikák elsajátításához, illetve alkalmazásához szükséges időt és eszközigényt. 5 beteg esetében összehasonlítottuk a különböző PTV (Planning Target Volume, tervezési céltérfogat) képzési módszerek alkalmazásából adódó térfogati eltéréseket. A 4D CT-képkészlet felvételéhez nélkülözhetetlen a légzés monitorozása, amihez speciális eszköz használata szükséges. A felszerelés használatával a 4D CT-felvétel viszonylagosan nagy dózisának csökkentése érdekében, lehetséges csak néhány előre definiált légzési fázisban elkészíteni a CT-felvételt. A tumor lehetséges pozíciói jó közelítéssel lefedhetők a belégzési maximumban, a kilégzési maximumban, valamint egy középső légzési fázisban történő CT-felvétel elkészítésével. Ha a középső fázis helyett egy normális CT-t készítünk, illetve a két szélső érték felvételét a beteg számára adott megfelelő utasításokkal biztosítjuk, a légzés monitorozása nélkül is készíthetünk felvételeket több légzési fázisról. A 3 különböző légzési fázis alapján képzett ITV használatával csökkenthető a CTV (Clinical Target Volume, klinikai céltérfogat)-PTV kiterjesztés. Az általunk vizsgált adatok alapján a kiterjesztés 1 cm-rel való redukciója a PTV térfogatának légzéskövetés nélkül 30%-os, légzéskövetéssel pedig további 10%-os csökkentését teszi lehetővé. A rutin klinikai gyakorlatban a 3 fázisú CT-képkészleten alapuló, légzőmozgásokat figyelembe vevő képalkotó protokoll segítségével 4D CT és/vagy légzéskapuzás nélkül is jelentősen csökkenthető a besugárzott céltérfogat a kisméretű tüdődaganatok besugárzástervezésekor. Speciális, nagyobb pontosságot igénylő korszerűbb technikák alkalmazásánál ajánlott a 4D CT alkalmazása. Magyar Onkológia, Vol 59, Nr. 2, 133-138, 2015

Kulcsszavak: légzőmozgás; tüdőtumor; légzéskapuzás; 4D CT

Imaging protocols for the management of respiratory motions in the treatment planning of early stage lung cancer patients. The aim of our work is to present the imaging techniques used at the National Institute of Oncology for taking into consideration the breathing motion at radiation therapy treatment planning. Internationally recommended imaging techniques, such as 4D CT, respiratory gating and ITV (Internal Target Volume) definition were examined. The different imaging techniques were analysed regarding the delivered dose during imaging, the required time to adapt the technique, and the necessary equipment. The differences in size of PTVs (Planning Target Volume) due to diverse volume defining methods were compared in 5 cases. For 4D CT breath monitoring is crucial, which requires special equipment. To decrease the relatively high exposure of 4D CT it is possible to scan only a few predefined breathing phases. The possible positions of the tumour can be well approximated with CT scans taken in the inhale maximum, the exhale maximum and in intermediate phase. The intermediate phase can be exchanged with an ordinary CT image set, and the extreme phase CT images can be ensured by given verbal instructions for the patient. This way special gating equipment is not required. Based on these 3 breathing phases an ITV can be defined. Using this ITV definition method the margin between the CTV (Clinical Target Volume) and the PTV can be reduced by 1 cm. Using this imaging protocol PTV can be reduced by 30%. A further 10% PTV reduction can be achieved with respiratory gating. In the routine clinical practice respiratory motion management with a 3-phase CT-imaging protocol the PTV for early-stage lung cancer can be significantly reduced without the use of 4D CT and/or respiratory gating. For special, high precision treatment techniques 4D CT is recommended. Hungarian Oncology, Vol 59, Nr. 2, 133-138, 2015

Keywords: breathing management; respiratory gating; lung tumour; 4D CT


Beküldve: 2015. február 24.; elfogadva: 2015. március 25.
Elérhetőség: Pócza Tamás, Sugárterápiás Központ, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: +36-1-224-8600/3624; E-mail: poczatamas87@gmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad