MAGYAR ONKOLÓGIAVol 59, No. 2, 2015

 Közlemény

18FDG-PET/CT szerepe fej-nyak daganatok kezelésében és a sugárterápiás tumortérfogat meghatározásában – Az SZTE Onkoterápiás Klinika eredményeinek értékelése

Hideghéty Katalin1, Cserháti Adrienne1, Besenyi Zsuzsanna2, Zag Levente3, Gaál Szilvia1, Együd Zsófia1, Mózes Petra4, Szántó Erika5, Csenki Melinda1, Rusz Orsolya1, Varga Zoltán1, Dobi Ágnes1, Maráz Anikó1, Pávics László2, Lengyel Zsolt6

1Onkoterápiás Klinika, Szegedi Tudományegyetem, Szeged
2Nukleáris Medicina Tanszék, Szegedi Tudományegyetem, Szeged
3Sürgősségi Betegellátó Osztály, Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
4Department of Radiation Oncology, Klinikum rechts der Isar, Technische Universität München, München, Germany
5Onkológiai Intézet, Klinikai Központ, Debreceni Egyetem, Debrecen
6Pozitron Diagnosztika Központ, Budapest

Munkánk célja a 18FDG-PET/CT kezelésmódosító hatásának értékelése lokálisan előrehaladott fej-nyak laphámkarcinóma (LEFNYLK) komplex ellátásában, valamint a 3D konformális és intenzitásmodulált besugárzási céltérfogat meghatározásában. 2006 és 2011 között 185, a kiindulási diagnózis szerint LEFNYLK-ban szenvedő beteg 18FDG-PET/CT-vizsgálata történt, a sugárterápiához egyeztetett paraméterekkel betegrögzítéssel, a radioterápia (RT), ill. kemo-radioterápia (KRT) előtt. Ez 91 esetben indukciós kemoterápia (IKT) után elvégzett vizsgálatot jelentett (közülük 20 esetben az IKT előtt is történt PET/CT). 114 esetben összehasonlítottuk a topoCT-n (GTVct) és a PET/CT-n (GTVpet) kontúrozott tumortérfogatot. Értékeltük a PET/CT hatását a kezelési koncepcióra, a GTV meghatározására és a GTVpet összefüggését a betegségspecifikus és a teljes túléléssel. A 15 ismeretlen kiindulású, nyaki nyirokcsomóáttétet adó esetnél 2 tüdő-, 10 fej-nyak primer tumor igazolódott, 3 esetben nem volt kimutatható a primer daganat. Szinkron második tumorra 8 (4,4%), távoli metasztázisra pedig 15 (8,2%) esetben derült fény. A GTVct és a GTVpet közötti különbség szignifikánsnak (p=0,001) bizonyult. A GTVpet 16 esetben (14%) volt nagyobb, a garatban multifokális tumorlokalizáció (4 eset), ill. nyirokcsomóáttét (12 eset) miatt. A PET/CT alapján 6 betegnél nem volt eltérés, míg kisfokú GTV-csökkenést (GTVct-GTVpet<10%) 10 esetben regisztráltunk. Jelentősen kisebb lett a GTV 82 (72%) esetben (GTVpet-csökkenés 15–20%: N=4; 20–50%: N=46; >50%: N=32). Az átlagosan 6,4 év követés után a teljes (medián: 18,3±2,6 hónap) és a daganatspecifikus (medián: 25,0±4,0 hónap) túlélés szoros összefüggést (p=0,0001) mutatott a GTVpet nagyságával (<10 cm3; 10–40 cm3; >40 cm3). A 18FDG-PET/CT-vizsgálat jelentősen befolyásolja a betegek komplex kezelését, és nagy arányban pontosítja a céltérfogat kijelölését. A tumorválasz értékelése elősegíti a további kezelések egyénre szabott tervezését. Magyar Onkológia, Vol 59, Nr. 2, 103-110, 2015

Kulcsszavak: 18FDG-PET/CT; fej-nyak laphámkarcinóma; GTV; sugárterápia

Role of 18FDG-PET/CT in the management and gross tumor volume definition for radiotherapy of head and neck cancer; single institution experiences based on long-term follow-up. célThe
purpose of our work is evaluation of the impact of 18FDG-PET/CT on the complex management of locoregionally advanced (T3-4N1-3) head and neck squamous cell cancer (LAHNSC), and on the target definiton for 3D conformal (3DCRT) and intensity-modulated radiotherapy (IMRT). 18FDG-PET/CT were performed on 185 patients with LAHNSC prior to radiotherapy/chemoradiation in the treatment position between 2006 and 2011. Prior to it 91 patients recieved induction chemotherapy (in 20 cases of these, baseline PET/CT was also available). The independently delineated CT-based gross tumor volume (GTVct) and PET/CT based ones (GTVpet) were compared. Impact of PET/CT on the treatment strategy, on tumor response evaluation to ICT, on GTV definition furthermore on overall and disease-specific survival (OS, DSS) was analysed. PET/CT revealed 10 head and neck, 2 lung cancers for 15 patients with carcinoma of unknown primary (CUP) while 3 remained unknown. Second tumors were detected in 8 (4.4%), distant metastasis in 15 (8.2%) cases. The difference between GTVct and GTVpet was significant (p=0.001). In 16 patients (14%) the GTVpet were larger than GTVct due to multifocal manifestations in the laryngo-pharyngeal regions (4 cases) or lymph node metastases (12 cases). In the majority of the cases (82 pts, 72%) PET/CT-based conturing resulted in remarkable decrease in the volume (15-20%: 4 cases, 20–50%: 46 cases, >50%: 32 cases). On the basis of the initial and post-ICT PET/CT comparison in 15/20 patients more than 50% volume reduction and in 6/20 cases complete response were achieved. After an average of 6.4 years of follow-up the OS (median: 18.3±2.6 months) and DSS (median: 25.0±4.0 months) exhibited close correlation (p=0.0001) to the GTVpet. In cases with GTVpet <10 cm3 prior to RT, DSS did not reach the median, the mean is 82.1±6.1 months, while in cases with GTVpet 10–40 cm3 the median of the DSS was 28.8±4.9 months (HR = 3.57; 95% CI: 1.5–8.3), and in those with GTVpet >40 cm3 the median DSS was 8.4±0.96 months (HR= 11.48; 95% CI: 5.3–24.9). Our results suggest that 18FDG-PET/CT plays an important role for patient with LAHNSC, by modifying the treatment concept and improving the target definition for selective RT modalities. Volumetric PET/CT-based assessment of the tumor response after ICT gives valuable contribution to further therapy planning. Hungarian Oncology, Vol 59, Nr. 2, 103-110, 2015

Keywords: 18FDG-PETCT; locally advanced head and neck squamous cell cancer; GTV; radiotherapy


Beküldve: 2015. február 10.; elfogadva: 2015. március 11.
Elérhetőség: Dr. Hideghéty Katalin, Onkoterápiás Klinika, Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged Korányi fasor 12.; Tel: +36 62 545-404, Fax: +36 62 545-922; E-mail: katalin.hideghety@gmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad