MAGYAR ONKOLÓGIAVol 59, No. 1, 2015

 Áttekintés

Újdonságok, új lehetőségek az emlődaganatok képalkotó diagnosztikájában

Bidlek Mária1, Kovács Eszter1, Fehér Krisztina1, Gődény Mária2

1Radiológiai Diagnosztikai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
2Department of Postgraduate Education and Scientific Research, University of Medicine and Pharmacy, Tirgu Mures, Romania

A komplex tumorterápia fejlődése, az onkológiai elveket képviselő és a plasztikai szemléletet is figyelembe vevő sebészet új lehetőségei és elvárásai egyre magasabb követelményeket támasztanak az emlő képalkotó diagnosztikájával és a radiológusokkal szemben. Az új lehetőségek mellett is a röntgen-mammográfia (RM) maradt az emlőt vizsgáló alapeljárás. A daganatok egy része azonban a mammográfiás felvételen rejtve marad, mely részben a denz emlőszerkezet következménye, de a daganat szövettani típusától is függhet. A digitális röntgen-mammográfia a sugárdózis-csökkenés mellett javítja a denz emlő vizsgálatát. A megítélés pontosságát növelő korszerű, digitális vizsgáló módszer a tomoszintézis és a kontrasztanyagos mammográfia. Az ultrahang-mammográfia (UH-M) az RM legfontosabb kiegészítő módszere, új alkalmazásai közül kiemelendő a szonoelasztográfia, mely a szövetek eltérő elaszticitásán alapul, valamint az automata 3D UH. A további, funkcionális és molekuláris információt adó képalkotások közül kiemelendő a mágneses rezonancia mammográfia (MR-M), mely a daganatos elváltozás elkülönítésére, szerkezetének vizsgálatára a legalkalmasabb noninvazív, ionizáló sugárzás nélküli eljárás. Az MR-M az emlőrák kimutatására a legérzékenyebb módszer, az esetek 20–30%-ában terápiaváltoztatást eredményez, denz emlőben is hatékony. Magas szintű evidenciával alátámasztott az emlőrákra veszélyeztetett nők szűrésében való hasznossága. Ígéretes eredmények bizonyítják a terápia hatékonyságának megítélésében betöltött biomarker szerepét. A diffúziósúlyozott MR-képalkotás (DW-MR) a szövetekben lévő vízdiffúziós különbségen alapul, kvalitatív elemzés mellett kvantitatív értékelés is végezhető. A kontrasztanyag-halmozás időbeni módját a dinamikus kontrasztos MR (DCE-MR) vizsgálja, mely főleg a tumor terápiára adott biológiai válasza, a megváltozott perfúziós viszonyok kvalitatív és kvantitatív megítélésére lehet hasznos. Az MR-spektroszkópia (MRSI) biokémiai analízise növeli a gócok karakterizálhatóságát. A vizsgáló módszerek multimodális alkalmazásával egyre jobb analízist végezhetünk, melyet a növekvő statisztikai értékek hitelesen szemléltetnek, de egyik képalkotó vizsgálat sem elég specifikus arra, hogy minden szempontból pontos szövettani értékelést adjon. A képalkotó módszerek által vezérelt mintavétel citológiára vagy hisztológiára teszi pontossá a diagnózist. A technikai fejlődés, az új képalkotó eljárások és a radiológus jártassága, a multidiszciplináris együttműködés növeli a diagnózis pontosságát és az egyénre szabott kezelés hatékonyságát. Magyar Onkológia, Vol 59, Nr. 1, 44-55, 2015

Kulcsszavak: emlőrák; MR-mammográfia; diffúziósúlyozott MRI; dinamikus kontrasztos MRI; tomoszintézis

New opportunities in imaging of breast cancer. Complex tumor therapy development and new opportunities in surgery, which take into account both oncological principles as well as esthetic aspects, have set the requirements far higher for diagnostic imaging of the breast and for radiologists. Despite these new opportunities, X-ray mammography remains the basic examination. However, part of the cancers is hidden on the mammogram, which is partly a consequence of the dense glandular tissue and may also be influenced by the histological type of cancer. Besides reducing radiation dose, digital X-ray mammography improves the examination sensitivity of the dense breast. State of the art digital examination methods, such as tomosynthesis and contrast-enhanced mammography, increase the accuracy of examination. Ultrasound mammography is the most important supplementary method of X-ray mammography. Among the new applications of ultrasound mammography, US elastography, which is based on different tissue elasticity, as well as automatic 3D ultrasound, can be highlighted. Furthermore, among imaging methods that provide functional or metabolic data, MR mammography is the most appropriate non-invasive, non-ionising method for the detection of malignancy and for structure examination. MR mammography is the most sensitive method for the detection of breast cancer and in 20-30% of cases, results in changes of the therapy, and it is also effective in the examination of the dense breast. High level of evidence proves that MR mammography is very useful in the screening of women at risk of breast cancer. Promising results prove that MR mammography will play more considerable role in the evaluation of the effectiveness of the therapy. Diffusion-weighted MR imaging is based on the different diffusion of tissue water, qualitative analysis and quantitative evaluation can be performed. DCE-MR examines that contrast enhancement over time, which can mainly be useful for the qualitative and quantitative evaluation of perfusion changes which may indicate the biological response to tumor therapy. The MR spectroscopic (MRSI) biochemical analysis increases the characterization of the lesions. Multimodal imaging techniques provide more accurate analysis, which is confirmed by more and more evidence, but none of the imaging methods are sufficiently specific to provide histological diagnosis. However, imagingguided biopsies enable precise histological or cytological confirmation. Technical development, new imaging methods, experienced radiologists and multi-disciplinary cooperation increase the accuracy of the diagnosis and the effectiveness of personalized therapy. Hungarian Oncology, Vol 59, Nr. 1, 44-55, 2015

Keywords: breast cancer; MR mammography; diffusion-weighted MRI; dynamic-contrast enhanced MRI; tomosynthesis


Beküldve: 2014. szeptember 22.; elfogadva: 2014. október 13.
Elérhetőség: Dr. Bidlek Mária, Radiológiai Diagnosztikai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth Gy. u. 7-9.; Tel: 36 1 224-8600/3410; E-mail: bidlekm@freemail.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad